Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:iway01

Phát triển tính năng Hỗ trợ Mã hóa & Ký điện tử trên Zimbra Webmail

Mô tả ý tưởng

 • Zimbra là phần mềm nguồn mở cho máy chủ thư điện tử.
 • Zimbra phát hành theo giấy phép đôi, với bản Enterprise có một số tính năng nâng cao so với bản Open Source, trong đó có chức năng mã hóa (hầu hết các tính năng khác đều đã được iWay phối hợp với cộng đồng bổ sung và phát hành theo giấy phép GPL/AGPL).
 • Mục đích của dự án này là bổ sung tính năng Mã hóa và Ký điện tử vào Zimbra Open Source edition, cho phép người dùng Zimbra Webmail có thể thực mã hóa và ký điện tử các thư gửi đi trực tiếp trên browser.

Mô tả chi tiết

 • Mục tiêu : bổ sung tính năng Mã hóa và Ký điện tử
 • Chức năng : 1/ Mã hóa, 2/ Ký điện tử
 • Nền tảng, chuẩn: Firefox Addons
 • Mô hình xây dựng: Viết thành một Addon cho Firefox
 • Mở rộng, tuỳ biến: tiếp tục mở rộng thành Addon/Extension cho các browser khác

Kỹ năng yêu cầu

 • Lập trình hành thạo JavaScript
 • Firefox Addon Development: có thể học trong quá trình làm
 • Sử dụng thành thạo HĐH Linux (ưu tiên Fedora) và các công cụ hỗ trợ lập trình trên Linux (geany, vim hoặc emacs, git…)

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án

 • Chuyên gia về làm Addon trên Firefox
 • Improve khả năng viết mã JavaScript
 • Improve khả năng sử dụng Linux và các công cụ lập trình trên Linux
 • Hiểu mô hình phát triển PMNM và các công cụ cộng tác trực tuyến như GitHub

Đánh giá mức độ

 • Tương đối khó

Mentor

 • Mentor chính: Trương Anh Tuấn, tuanta (at) iwayvietnam (dot) com
 • Co-mentor: Nguyễn Hà Dương, duongnh (at) iwayvietnam (dot) com
 • Co-mentor: Nguyễn Năng Thắng, thangnn (at) iwayvietnam (dot) com

Thông tin khác

 • Được tham gia vào một dự án phát triển PMNM thực sự (hơn hẳn những dự án làm PM “dập dòm” mà có thể bạn đã từng tham gia :D)
 • Có cơ hội làm việc tại iWay sau khi kết thúc (thành công) dự án
mhst/ideas/mhst2013/iway01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1