Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:iway02

Mở rộng tính năng Ứng dụng quản trị đa cấp Zimbra Multi-tenancy

Mô tả ý tưởng

 • Zimbra là phần mềm nguồn mở cho máy chủ thư điện tử.
 • Zimbra phát hành theo giấy phép đôi, với bản Enterprise có một số tính năng nâng cao so với bản Open Source, trong đó có chức năng hỗ trợ Multi Tenancy.
 • Trong cố gắng phát triển bổ sung tính năng này, ý tưởng đã được đưa vào 2 kỳ MHST, trong đó đã giành được giải nhì MHST2011; tuy nhiên, kiến trúc hệ thống của module đã phát triển còn nhiều hạn chế. Đầu năm 2013, công ty iWay đã phát triển lại một module mới “from scratch” với kiến trúc hợp lý hơn, theo dạng một module của Drupal, phát hành theo giấy phép AGPL. Xem dự án trên GitHub tại Zimbra Multi-tenancy
 • Mục đích của dự án lần này nhằm mở rộng và hoàn thiện một số tính năng của module này.

Mô tả chi tiết

 • Mục tiêu : mở rộng, hòa thiện tính năng hỗ trợ Multi Tenancy của Zimbra.
 • Chức năng : những tính năng cần mở rộng sẽ được thống nhất cùng team dự án cho phù hợp với thực tế.
 • Nền tảng, chuẩn: Drupal
 • Mô hình xây dựng: một module của Drupal
 • Mở rộng, tuỳ biến: dự án còn có khả năng phát triển, hoàn thiện theo thời gian

Kỹ năng yêu cầu

 • Lập trình thành thạo PHP
 • Hiểu cách thức xây dựng Drupal module: có thể học trong quá trình làm
 • Sử dụng thành thạo HĐH Linux (ưu tiên Fedora) và các công cụ hỗ trợ lập trình trên Linux (geany, vim hoặc emacs, git…)

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án

 • Chuyên gia về Drupal
 • Improve khả năng viết mã PHP
 • Improve khả năng sử dụng Linux và các công cụ lập trình trên Linux
 • Hiểu mô hình phát triển PMNM và các công cụ cộng tác trực tuyến như GitHub

Đánh giá mức độ

 • Trung bình (độ khó sẽ được xác định chính xác khi quyết định scope các chức năng cần mở rộng)

Mentor

 • Mentor chính: Trương Anh Tuấn, tuanta (at) iwayvietnam (dot) com
 • Co-mentor: Lê Anh Quyến, quyenla (at) iwayvietnam (dot) com
 • Co-mentor: Nguyễn Năng Thắng, thangnn (at) iwayvietnam (dot) com

Thông tin khác

 • Được tham gia vào một dự án phát triển PMNM thực sự (hơn hẳn những dự án làm PM “dập dòm” mà có thể bạn đã từng tham gia :D)
 • Có cơ hội làm việc tại iWay sau khi kết thúc (thành công) dự án
mhst/ideas/mhst2013/iway02.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1