Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:iway03

Tích hợp OBM và OpenRoad

Mô tả ý tưởng

 • OBM là phần mềm nguồn mở cho máy chủ thư điện tử.
 • OpenRoad là phần mềm nguồn mở cho Cổng thông tin chia sẻ tài nguyên nguồn mở cho khu vực Nhà nước, xuất phát gốc từ OpenRay JoinUp
 • Mục đích của dự án này là nhằm tích hợp chức năng Email (từ OBM) vào OpenRoad.

Mô tả chi tiết

 • Mục tiêu : thiết lập cơ chế Single Sign-On để người dùng OpenRoad có thể sử dụng ngay lập tức các chức năng gửi/nhận thư điện tử với OBM.
 • Chức năng :
 • Nền tảng, chuẩn: OpenRoad, Drupal, OBM, Central Authentication Service
 • Mô hình xây dựng: xây dựng CAS Client Integration modules cho OpenRoad và OBM
 • Mở rộng, tuỳ biến: mở rộng ra sử dụng CAS cho các module tích hợp bên ngoài khác về sau (trước mắt có Alfresco)

Kỹ năng yêu cầu

 • Lập trình thành thạo PHP
 • Hiểu cách thức xây dựng CAS Client Integration module: có thể học trong quá trình làm
 • Sử dụng thành thạo HĐH Linux (ưu tiên Fedora) và các công cụ hỗ trợ lập trình trên Linux (geany, vim hoặc emacs, git…)

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án

 • Hiểu biết về CAS và Single Sign-On
 • Improve khả năng viết mã PHP
 • Improve khả năng sử dụng Linux và các công cụ lập trình trên Linux
 • Improve khả năng quản lý hệ thống các Services trên máy chủ Linux
 • Hiểu mô hình phát triển PMNM và các công cụ cộng tác trực tuyến như GitHub

Đánh giá mức độ

 • Tương đối khó

Mentor

 • Mentor chính: Trương Anh Tuấn, tuanta (at) iwayvietnam (dot) com
 • Co-mentor: Nguyễn Năng Thắng, thangnn (at) iwayvietnam (dot) com

Thông tin khác

 • Được tham gia vào một dự án phát triển PMNM thực sự (hơn hẳn những dự án làm PM “dập dòm” mà có thể bạn đã từng tham gia :D)
 • Có cơ hội làm việc tại iWay sau khi kết thúc (thành công) dự án
mhst/ideas/mhst2013/iway03.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1