Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:moocvn

Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam

Mô tả ý tưởng

  • Ý tưởng trên có thể thực hiện được dựa trên phần mềm Course Builder (https://code.google.com/p/course-builder/) hoặc edX platform (http://code.edx.org/) hoặc nền tảng khác tương tự về chức năng. Việc nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, và phát triển tiếp sẽ là các công việc chính trong dự án này. Bước đầu tiên cần thực hiện là triển khai thử nghiệm Course Builder/edX, Việt hóa, và xây dựng module cho phép thêm các phụ đề tiếng Việt để bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể đóng góp phụ đề được. Tương tự như tính năng Open Translation của TED: http://www.ted.com/translate/forted.

Mô tả chi tiết

  • Mục tiêu: Triển khai được một hệ thống nền tảng lựa chọn có tính năng nhập/hiển thị phụ đề tiếng Việt.
  • Nền tảng, chuẩn: Python, Google App Engine, HTML, Javascript
  • Cách thức thực hiện: Tùy theo năng lực của nhóm các công việc của dự án sẽ được xác định và thực hiện theo từng bước, ví dụ: 1) tìm hiểu các hệ thống MOOC đã có 2) nghiên cứu Course Builder/edX và triển khai thử nghiệm, 3) Việt hóa 4) thêm chức năng phụ đề, v.v.
  • Tuỳ biến: Có thể đề xuất cách tiếp cận, nền tảng khác tốt hơn để đạt mục tiêu của ý tưởng.

Kỹ năng yêu cầu

Các công nghệ của Course Builder/edX: Python, Django, Rails, Google App Engine, Web developement (HTML, JavaScript).

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án

Cách phát triển phần mềm theo qui trình linh hoạt (agile). Tùy theo năng lực của nhóm sẽ xác định/điều chỉnh các mục tiêu dự án.

Đánh giá mức độ

tương đối khó

Mentor

* Mentor chính: Trương, Hoàng, hoangta@vnu.edu.vn

* Co-mentor: [đang mở cho ai quan tâm]

mhst/ideas/mhst2013/moocvn.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1