User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2013:moocvn

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2013:moocvn [2013/05/17 09:25]
hoangta [Mô tả chi tiết]
mhst:ideas:mhst2013:moocvn [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam dựa trên Course Builder ​======+====== Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam ======
  
 ===== Mô tả ý tưởng ===== ===== Mô tả ý tưởng =====
Dòng 5: Dòng 5:
   * MOOC (http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Massive_open_online_course) đang phát triển mạnh trên thế giới, ví dụ: http://​coursera.org,​ https://​www.edx.org/,​ www.khanacademy.org,​ https://​www.udemy.com/,​ https://​www.udacity.com,​ http://​www.codecademy.com/​. Các hệ thống này giúp bất kỳ sinh viên, học sinh nào trên thế giới cũng có thể học kiến thức từ những bài giảng tốt nhất. Tiếng Anh là yêu cầu cơ bản để tiếp cận với các kiến thức này. Việc khai thác các bài giảng kết hợp với những hỗ trợ về tiếng Việt, như phụ đề, lồng tiếng, hoặc làm lại phiên bản tiếng Việt, v.v. (do một số chuyên gia làm) sẽ giúp sinh viên và học sinh Việt Nam tiếp cận được kho kiến thức chất lượng này dễ dàng hơn.   * MOOC (http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Massive_open_online_course) đang phát triển mạnh trên thế giới, ví dụ: http://​coursera.org,​ https://​www.edx.org/,​ www.khanacademy.org,​ https://​www.udemy.com/,​ https://​www.udacity.com,​ http://​www.codecademy.com/​. Các hệ thống này giúp bất kỳ sinh viên, học sinh nào trên thế giới cũng có thể học kiến thức từ những bài giảng tốt nhất. Tiếng Anh là yêu cầu cơ bản để tiếp cận với các kiến thức này. Việc khai thác các bài giảng kết hợp với những hỗ trợ về tiếng Việt, như phụ đề, lồng tiếng, hoặc làm lại phiên bản tiếng Việt, v.v. (do một số chuyên gia làm) sẽ giúp sinh viên và học sinh Việt Nam tiếp cận được kho kiến thức chất lượng này dễ dàng hơn.
  
-  * Ý tưởng trên có thể thực hiện được dựa trên phần mềm Course Builder (https://​code.google.com/​p/​course-builder/​). Việc nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, và phát triển tiếp sẽ là các công việc chính trong dự án này. Bước đầu tiên cần thực hiện là triển khai thử nghiệm Course Builder, Việt hóa, và xây dựng module cho phép thêm các phụ đề tiếng Việt để bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể đóng góp phụ đề được. Tương tự như tính năng Open Translation của TED: http://​www.ted.com/​translate/​forted.+  * Ý tưởng trên có thể thực hiện được dựa trên phần mềm Course Builder (https://​code.google.com/​p/​course-builder/​) ​hoặc edX platform (http://​code.edx.org/​) hoặc nền tảng khác tương tự về chức năng. Việc nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá, và phát triển tiếp sẽ là các công việc chính trong dự án này. Bước đầu tiên cần thực hiện là triển khai thử nghiệm Course Builder/edX, Việt hóa, và xây dựng module cho phép thêm các phụ đề tiếng Việt để bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể đóng góp phụ đề được. Tương tự như tính năng Open Translation của TED: http://​www.ted.com/​translate/​forted.
  
 ==== Mô tả chi tiết ==== ==== Mô tả chi tiết ====
-  * Mục tiêu: Triển khai được một hệ thống ​Course Builder ​có tính năng nhập/​hiển thị phụ đề tiếng Việt.+  * Mục tiêu: Triển khai được một hệ thống ​nền tảng lựa chọn ​có tính năng nhập/​hiển thị phụ đề tiếng Việt.
   * Nền tảng, chuẩn: Python, Google App Engine, HTML, Javascript   * Nền tảng, chuẩn: Python, Google App Engine, HTML, Javascript
-  * Cách thức thực hiện: Tùy theo năng lực của nhóm các công việc của dự án sẽ được xác định và thực hiện theo từng bước, ví dụ: 1) tìm hiểu các hệ thống MOOC đã có 2) nghiên cứu Course Buildertriển khai thử nghiệm, 3) Việt hóa 4) thêm chức năng phụ đề, v.v.+  * Cách thức thực hiện: Tùy theo năng lực của nhóm các công việc của dự án sẽ được xác định và thực hiện theo từng bước, ví dụ: 1) tìm hiểu các hệ thống MOOC đã có 2) nghiên cứu Course Builder/edX và triển khai thử nghiệm, 3) Việt hóa 4) thêm chức năng phụ đề, v.v.
   * Tuỳ biến: Có thể đề xuất cách tiếp cận, nền tảng khác tốt hơn để đạt mục tiêu của ý tưởng.   * Tuỳ biến: Có thể đề xuất cách tiếp cận, nền tảng khác tốt hơn để đạt mục tiêu của ý tưởng.
 ===== Kỹ năng yêu cầu ===== ===== Kỹ năng yêu cầu =====
  
-Các công nghệ của Course Builder: Python, Google App Engine, Web developement (HTML, JavaScript).+Các công nghệ của Course Builder/edX: Python, Django, Rails, Google App Engine, Web developement (HTML, JavaScript).
  
 ==== Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án ==== ==== Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án ====
Dòng 26: Dòng 26:
  
 * Co-mentor: [đang mở cho ai quan tâm] * Co-mentor: [đang mở cho ai quan tâm]
- 
mhst/ideas/mhst2013/moocvn.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)