Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013:vietlug01

MathFormula- Phát triển web service nhập công thức toán

Mức độ:

Tương đối khó

Mô tả ý tưởng:

Phát triển một web servive và web site cho phép nhập công thức toán cách đơn giản trực quan như giống như Word Equation Editor (thay vì nhập LaTeX) và cho phép share giống pastebin. Mục đích của trang web này là giúp cho những bạn hay trao đổi về toán qua chat, email có chỗ thuận tiện để viết các công thức toán.

Kỹ năng yêu cầu:

 1. JavaScript
 2. Web programming nói chung
 3. Hiểu biết về Toán và LaTeX
 4. Communication skills
 5. Chủ động, tự lập trong công việc

Kế hoạch:

 1. Phân tích các sản phẩm hiện có
 2. Phác thảo ý tưởng
 3. Lên kế hoạch
 4. Xây dựng prototype
 5. Coding/testing
 6. Tích hợp
 7. Thử nghiệm nội bộ
 8. Công bố và test thực tế với người dùng thực

Hiện trạng và tồn tại

Hiện trên thị trường không tồn tại một phần mềm thỏa mãn tất cả các yếu tố sau:

 1. Là nguồn mở tương thích với định nghĩa của OSI,
 2. Tương tác mạnh với mạng xã hội,
 3. (Dễ dàng) tích hợp với các webapp khác,
 4. Trực quan, dễ dùng theo chuẩn doanh nghiệp,
 5. Comment cho phép nhúng và trộn giữa công thức văn bản công thức toán.

Giải quyết những tồn tại nêu trên cũng là mục tiêu và lý do khởi tạo dự án.

Sản phẩm:

 1. Một web service nhập công thức toán như đã mô tả,
 2. Một trang web (demo) chứng minh tính khả thi,
 3. Chức năng chính,
 • Math visual editor giống MS Math Equation 2007,
 • Share a link (kết nối với các mạng xã hội),
 • Khung viết comment,
 • One-line comment, giống github.com review.

Nguồn tham khảo:

Người hướng dẫn (Mentor):

 1. Mentor chính: Nguyễn Hồng Quân (ng.hong.quan@gmail.com, https://www.facebook.com/ng.hong.quan)
 2. Co-mentor: Nguyễn Vũ Hưng (vuhung16plus (at) gmail dot com, https://www.facebook.com/nguyenvuhung)
mhst/ideas/mhst2013/vietlug01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1