Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:dhdn01

Xây dựng ứng dụng giao diện OPAC trên Adroid để tra cứu hệ thống thư viện KOHA

Mô tả ý tưởng

KOHA là Hệ quản trị thư viện tích hợp – Integrated Library System (ILS) - nguồn mở đầu tiên trên thế giới, phát triển ban đầu tại NewZealand bởi Katipo Communications Ltd và được triển khai vào tháng Giêng năm 2000 cho thư viện Horowhenua Trust. Tại Việt Nam, KOHA và cộng đồng sử dụng KOHA được phát triển và hỗ trợ bởi Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L, là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ tích hợp hệ thống CNTT áp dụng vào công tác nghiệp vụ Thư viện, đóng góp vào công cuộc Tự động hóa - Hiện đại hóa hệ thống quản lý khai thác và quản trị cho các thư viện tại Việt Nam.

KOHA có đầy đủ các phân hệ và tính năng của hệ quản trị thư viện tích hợp (OPAC, biên mục, lưu thông, bổ sung, quản lý ấn phẩm định kỳ, quản trị, bạn đọc, báo cáo), hoạt động trên giao diện Web. Việc xây dựng một ứng dụng giao diện tra cứu trên Android cho phép mở rộng khả năng ứng dụng KOHA.

Kỹ năng yêu cầu

  1. Ngôn ngữ lập trình : HTML, PHP, Perl, Javascript, Java.
  2. CSDL: MySQL

Mô tả chi tiết

Ý tưởng đề xuất xây dựng một ứng dụng android tra cứu thư viên KOHA:

  1. Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống thư viện.
  2. Tra cứu tìm kiếm thông tin từ điện thoại di động
  3. Có thể thực hiện các thao tác quản trị khi đủ quyền.

Đánh giá mức độ khó khăn

  • Trung bình

Mentor

  • Mentor chính: Nguyễn Chiến Thắng (thangnc@dainam.edu.vn)
  • Co-memtor: Vũ Duy Lân (lan.vu@dlcorp.com.vn), Công ty cổ phần tư vấn và tích hợp công nghệ D&L
mhst/ideas/mhst2014/dhdn01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1