Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:dhm01

Car Parking map

Mô tả ý tưởng

Ứng dụng xây dựng cho hệ điều hành Android, sử dụng ngôn ngữ lập trình JAVA.

“Car Parking Map” là ý tưởng về việc xây dựng ứng dụng giúp tìm bãi đỗ xe và gửi xe.

Kỹ năng yêu cầu

 1. Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java.
 2. Biết cài đặt IDE và sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình Android.

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án:

 • Nắm được cách thức phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh trên hệ điều hành Android.
 • Thành thạo kỹ năng xử lý, làm việc với bản đồ trên hệ điều hành Android.

Mô tả chi tiết

 1. Ứng dụng có thể hỗ trợ xem bản đồ giao thông thành phố (tên đường, địa chỉ…).
 2. Người dùng có thể lưu thông tin về địa điểm offline trên thiết bị sử dụng ứng dụng.
 3. Chỉ đường đến bãi đỗ xe gần nhất hoặc bãi đỗ xe mà người dùng yêu cầu.
 4. Hiển thỉ bản đồ ở chế độ offline, khi không có 3G hoặc Wifi vẫn có thể xem bản đồ và các thông tin mà người dùng đã lưu từ trước.
 5. Đưa thông tin về các địa điểm có thể gửi xe và giữ xe (vị trí, địa chỉ, số điện thoại…).
 6. Cho phép người dùng phản hồi về chất lượng bãi gửi xe cũng như các thông tin liên quan khác.
 7. Hỗ trợ với các địa điểm trông giữ xe để họ có thể cập nhật thông tin của mình cũng như thống kê số chỗ trống trong bãi.

Đánh giá mức độ khó khăn

 • Tương đối khó.

Mentor

 • ThS. Mai Thúy Hà, Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin, Viện Đại học Mở Hà Nôi.(hamaibk@gmail.com)
mhst/ideas/mhst2014/dhm01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1