Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:dhm02

Phần mềm hỗ trợ tìm nhà trọ

Mô tả ý tưởng

 • App lưu trữ vị trí các khu nhà trọ , số lượng phòng , giá phòng và số điện thoại của chủ phòng trọ
 • App có thể cập nhật thông tin phòng trọ do người dùng post lên ở mọi nơi khi kết nối internet
 • Có thể định vị bằng gps và thống hê các nhà trọ gần vị trí của người dùng

Kỹ năng yêu cầu

 1. Ngôn ngữ : JAVA
 2. Công cụ : ADT , JDK , SDK
 3. Môi trường : Eclipse

Mô tả chi tiết

 1. Mục tiêu: tạo ra app bản đồ phòng trọ giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm được các phòng trọ phù hợp mà mất ít chi phí và thời gian tìm kiếm
 2. Chức năng:
  • Hiển thị vị trí các phòng trọ trên bản đồ và thông tin các phòng trọ đó
  • Thêm , sửa , xóa được các phòng trọ đó khi người dùng có thể kết nối internet
  • Liệt kê vị trí các phòng trọ xung quanh vị trí của người dùng

Đánh giá mức độ khó khăn

Trung bình

Mentor

TS. Dương Thăng Long (duongthanglong@gmail.com)

mhst/ideas/mhst2014/dhm02.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1