Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:dhm03

Game tiếng Anh cho trẻ em

Mô tả ý tưởng

Xuất phát từ nhu cầu học tiếng anh của các em nhỏ hiện nay, xen lẫn việc giải trí trong quá trình học để việc tiếp thu được tự nhiên hơn, ý tưởng đề xuất làm một game rèn luyện trí nhớ.

Game này sẽ kết hợp giữa giải trí và học từ mới tiếng anh rất bổ ích

Kỹ năng yêu cầu

- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java.

 1. Biết cài đặt IDE và sử dụng các công cụ hỗ trợ lập trình Android.

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án:

 • Nắm được cách thức phát triển một ứng dụng hoàn chỉnh trên hệ điều hành Android.
 • Thành thạo kỹ năng xử lý, phát triển ứng dụng đồ họa và giáo dục trên hệ điều hành Android.

Mô tả chi tiết

 1. Mục tiêu: tạo 1 phần mềm kết hợp giữa giải trí và việc học tiếng anh, hướng tới người sử dụng là trẻ em.
 2. Chức năng: New game, Highest Score, Guide, Exit.
  • New Game: Khi chọn → mở activity thể hiện level1 của game.
   • Level1 (đây là mức dễ nhất) và giao diện level này gồm có:
    • Ảnh nền
    • Gồm 6 hình, 3 hình là hình ảnh còn 3 hình là hình chữ được viết dạng tiếng anh
    • Giao diện còn có đồng hồ bấm thời gian giới hạn của level này, bộ tính điểm và có 2 nút bấm tạm dừng và thoát
   • Khi bấm tạm dừng game sẽ tạm dừng cho chúng ta làm một công việc gì khác ở bên ngoài và quay trở lại chơi tiếp chỉ cần nhấn lại nút tạm dừng lần nữa.
   • Khi bấm thoát game sẽ quay lại giao diện chính của game.
   • Sau khi giành chiến thắng ở level1 thì level2 sẽ được mở ra tiếp để tiếp tục chơi. Cứ thế khi nào chơi hết tất cả các level bạn sẽ thành người chiến thắng, số hình ở mỗi level sẽ được tăng dần lên qua mỗi level, nhưng thời gian thì không tăng vân 60(s) cho mỗi level.
   • Trường hợp ngược lại khi đang chơi ở một level nào mà bị hết thời gian vẫn chưa thể lật được hết hình ảnh thì sau khi hết giờ sẽ hiện ra một thông báo dưới dạng dialog thông báo “Game Over” và hỏi “Có tiếp tục không???” Và có 2 lựa chọn “YES” hoặc “NO”.
    • Nếu chọn “YES” thì bắt đầu chơi lại lev * Điểm trong danh sách không đánh sốel đang chơi, thời gian được tính lại, điểm cũng sẽ được tính lại bắt đầu từ 0.
    • Nếu chọn “NO” thì nếu đủ điểm để lọt vào top 5 người chơi điểm cao nhất thì trước khi thoát khỏi level đang chơi và được trở lại giao diện chính thì sẽ hiện thông báo dưới dạng dialog hỏi “Có lưu điểm không???” Và ở đây cũng có 2 lựa chọn: “YES” hoặc “NO”.
     • Nếu chọn “YES” thì điểm sẽ được lưu lại vào trong giao diện của chức năng Highest Score.
     • Nếu chọn “NO” thì thoát khỏi level đang chơi và trở lại giao diện chính.
   • Về thời gian dành cho mỗi level là 60(s). Khi bắt đầu chơi thời gian sẽ được đếm ngược từ 60(s) về 0(s).
   • Về cách tính điểm:
    • Khi chọn được 2 hình giống nhau trong 10(s) đầu tiên sẽ được cộng 5 điểm.
    • Khi chọn được 2 hình giống nhau trong 10(s) tiếp sẽ được cộng 3 điểm.
    • Khi chọn được 2 hình giống nhau trong 20(s) tiếp sẽ được cộng 2 điểm.
    • Khi chọn được 2 hình giống nhau trong 20(s) cuối sẽ được cộng 1 điểm.
   • Xử lý khi lật hình:
    • Click lật hình với số thứ tự lẻ (k) thì hình giữ nguyên mặt được lật và khi lật hình với số thứ tự chẵn (k+1) thì Nếu 2 hình khớp nhau thì cả 2 hình sẽ bị mất đi còn nếu không cả 2 hình cùng bị úp lại.
  • Highest Score: Lưu lại 5 điểm cao nhất trong số các lượt chơi (dạng listview). Khi chọn → mở một activity có ghi tên và điểm của người chơi. Ở giao diện lưu điểm này cũng có hình nền.
  • Guide: (hướng dẫn) Khi chọn → mở 1 activity ghi chi tiết cách chơi game để có thể trở thành người chiến thắng với số điểm cao nhất. Ở giao diện này cũng có ảnh nền trang trí.
  • Exit: Khi chọn game sẽ thoát trở về màn hình điện thoại.
   • Khi đang chơi nếu có cuộc gọi đến thì game sẽ tạm dừng để thực hiện công việc nghe điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi thì đưa ra 1 thông báo ở dạng dialog hỏi “Có tiếp tục chơi không??” Và ở đây cũng có 2 lựa chọn: “YES” hoặc “NO”.
    • Nếu chọn “YES” thì sẽ tiếp tục chơi game
    • Nếu chọn “NO” thì thoát khỏi level đang chơi và trở lại giao diện chính.

Đánh giá mức độ khó khăn

Tương đối khó

Mentor

Trần Tiến Dũng (trantiendung.nd91@gmail.com)

mhst/ideas/mhst2014/dhm03.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1