Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:dhm05

Lưu thao tác trên máy < Touch Remember >

Mô tả ý tưởng

Bạn có hay nghịch smart phone của mình?, tìm hiểu các chức năng và bấm linh tinh?. Bạn có hay cho bạn bè hoặc người lạ mượn điện thoại và bạn muốn biết họ đã làm gì trên điện thoại của mình ?

Ứng dụng sẽ lưu các thao tác đã được thực hiện trên máy và báo cáo cho người dùng

Kỹ năng yêu cầu

 1. Ngôn ngữ: Java
 2. Công cụ: Eclipe, Netbean. .
 3. Môi trường Android.

Mô tả chi tiết

 1. Mục tiêu:
  • Các tính năng dễ sử dụng, giao diện thân thiện, hiệu quả-độ chính xác của việc xử lý cao
  • Người dùng hướng tới: Người sử dụng SmartPhone.
 2. Chức năng
  • Khi có thao tác trên màn hình, hoặc thao tác trên nút cứng của máy, phần mềm sẽ lưu lại chi tiết < Thời gian – Kiểu thao tác - tên Ứng dụng được thao tác đến – tên chức năng vừa thao tác trên ứng dụng … >
  • Các thao tác trong 1 textbox được tính là 1 thao tác, và các phím ký tự được hiển thị trong 1 dòng thông báo
  • Các thao tác trong 1 ngày được lưu lại thành 1 file log
  • Hiển thị thông báo chi tiết thao tác cho người dùng

Đánh giá mức độ khó khăn

Trung bình

Mentor

Ths. Trịnh Thị Xuân (trinhxuan@gmail.com)

mhst/ideas/mhst2014/dhm05.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1