Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:ecoit01

Xây dựng mạng xã hội chia sẻ và kết nối bạn bè và gia đình

Mô tả ý tưởng:

Trong một môi trường bùng nổ về công nghệ thông tin và smartphone như ngày nay, nhu cầu kết nối của con người là rất phong phú, ứng dụng sẽ giúp bạn kết nối bạn vè và người thân trong gia đình. Qua đó bạn có thể biết được:

 • - Mọi người trong connect của bạn đang ở đâu, làm gì
 • - Chia sẻ các thông điệp/ hình ảnh/ vị trí tới mọi người một cách dễ dàng và nhanh chóng
 • - Nhắn tin miễn phí tới mọi người trong connect của bạn
 • - Chỉ đường giúp bạn đến được nơi mọi người đang ở đó
 • - Notify cho bạn biết được có ai đó đang gần chỗ bạn quanh bán kính 2km
 • - Nếu mọi người trong connect của bạn gặp chuyện khẩn cấp, bạn có thể thay họ gọi số điện thoại khẩn cấp như: cấp cứu, báo cháy, chỉ đường, ….
 • -….

Kỹ năng cần thiết để thực hiện ý tưởng

Mobile app: iPhone & Android PHP/MySQL Webservice

Mô tả chi tiết

Mục tiêu:

Xây dựng một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, opensource,

Chức năng

 • - Đăng ký tham gia mạng xã hội chia sẻ
 • - Hiển thị tất cả mọi người trong connect của bạn trên bản đồ map
 • - Check-In vị trí của bạn
 • - Kết bạn/ thêm/ xoá người dùng trong connect của bạn
 • - Nhắn tin text, image, vị trí miễn phí
 • - Chỉ đường
 • - CHia sẻ vị trí/ ảnh….
 • -…

Đánh giá mức độ khó khăn

Trung bình

Mentors

 • - Lê Xuân Tân: Cty Nitrotech Vietnam, tan@nitrotech.vn
 • - Hoàng Chí Linh - Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia
 • - Nguyễn Xuân Công
mhst/ideas/mhst2014/ecoit01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1