Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:ecoit03

Ứng dụng tra cứu và chỉ đường trên ôtô

Mô tả ý tưởng:

Xây dựng một ứng dụng chỉ đường sau này phát triển tiếp phần cứng có thể tích hợp vào ô tô để giúp người đi chỉ đường một cách dễ dàng và nhanh chóng. Phiên bản này ứng dụng sẽ được dùng trên smartphone như một thử nghiệm.

Kỹ năng cần thiết để thực hiện ý tưởng

Mobile app: iPhone & iPad PHP/MySQL Webservice

Mô tả chi tiết

Mục tiêu:

Xây dựng một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, opensource,

Chức năng

  • -Đăng ký người dùng
  • -Tìm kiếm đường đi ngắn nhất theo loại phương tiện: Đi bộ, ô tô, xe máy,…
  • -Chỉ đường
  • -Ghi lại hành trình đã đi
  • -Cảnh báo cung đường có vật cản nguy hiểm
  • - Xác định vị trí hiện tại
  • -….

Đánh giá mức độ khó khăn

Trung bình

Mentors

  • - Lê Xuân Tân: Cty Nitrotech Vietnam, tan@nitrotech.vn
  • - Hoàng Chí Linh - Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia
  • - Nguyễn Xuân Công
mhst/ideas/mhst2014/ecoit03.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1