User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/05/16 23:39]
thaitq [Mô tả ý tưởng:]
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/09/05 10:26]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Ứng dụng OTT miễn phí trên mobile ====== 
  
-===== Mô tả ý tưởng:​===== 
- 
-Xây dựng mạng xã hội nhắn tin giống viber 
- 
-===== Kỹ năng cần thiết để thực hiện ý tưởng ===== 
-Mobile app: iPhone 
-PHP/MySQL 
-Webservice 
- 
-===== Mô tả chi tiết ​ ===== 
-**Mục tiêu:** 
- 
-Xây dựng một ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng, opensource, ​ 
- 
-**Chức năng** 
- 
-  * -Mạng xã hội nhắn tin và chia sẻ location, image, contact,… 
-  * -Gọi điện miễn phí qua wifi và 3G 
-  * -Quản lí danh bạ, gửi tin và chia sẻ cho 1 nhóm 
-  * -Đồng bộ danh bạ 
-  * -…. 
- 
-===== Đánh giá mức độ khó khăn ===== 
-Trung bình 
-===== Mentors ===== 
- 
-  - Tạ Quang Thái, Cty EcoIT, thaitq@ecoit.asia 
-  - Hoàng Chí Linh, Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia 
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)