Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:ecoit04

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/05/16 16:39] – [Mô tả ý tưởng:] thaitqmhst:ideas:mhst2014:ecoit04 [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 26: Dòng 26:
 Trung bình Trung bình
 ===== Mentors ===== ===== Mentors =====
- +  *  Lê Xuân Tân: Cty Nitrotech Vietnamtan@nitrotech.vn  
-  Tạ Quang Thái, Cty EcoITthaitq@ecoit.asia +   - Hoàng Chí Linh Cty EcoIT, linhhc@ecoit.asia 
-  - Hoàng Chí LinhCty EcoIT, linhhc@ecoit.asia+  *  - Nguyễn Xuân Công
mhst/ideas/mhst2014/ecoit04.1400258368.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)