Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:exo01

Mobile app: Công cụ quản lý/phân phối công việc hiệu quả dành cho cá nhân và nhóm cộng tác

Mô tả ý tưởng

 1. Thời đại thông tin ngày nay:
  • mỗi cá nhân có mức độ gắn kết, liên hệ với xã hội rất phức tạp; mỗi cá nhân có rất nhiều áp lực hoàn thành nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ công việc; đòi hỏi việc giải quyết công việc 1 cách hiệu quả.
  • về xã hội/cá nhân mỗi con người có nhiều mối bận tâm khác nhau.
  • về công việc ngày càng có nhiều yêu cầu về chất lượng, tôn trọng thời hạn; ngày càng có nhiều đòi hỏi về tính hiệu quả trong công việc (tốc độ, khả năng phối hợp, khả năng lên kế hoạch, khả năng sắp xếp công việc, khả năng xử lý theo mực độ ưu tiên)
  • về môi trường cộng tác: giao việc, quản lý công việc, làm việc theo nhóm; nhóm công việc ngày càng lớn và có những công việc phức tạp; có sự đan xen giữa người ít kinh nghiệm và nhiều kinh nghiệm…
 2. Để giải quyết công việc hiệu quả cá nhân cần:
  • kỹ năng lên kế hoạch thời gian
  • kỹ năng sử dụng các công cụ quản lý công việc
  • kỹ năng sử dụng các công cụ cộng tác trong công việc
  • kỹ năng giảm sát, quản lý, tư vấn, kiểm tra tiến độ & chất lương công việc
  • ….

Những công việc trên khiến con người trở nên ràng buộc quá chặt chẽ với công cụ và cần nhiều thời gian để học, thực hành, rèn luyện kỹ năng. Trong môi trường đa dạng về kỹ năng và các cấp độ của kỹ năng, việc đạt đến hiệu quả cao trong công việc cần có quy trình phân phối, quản lý, giám sát, thực hiện công việc đơn giản và hiệu quả.

Kỹ năng cần thiết để thực hiện ý tưởng

 1. Java
 2. Mobile app

Mô tả chi tiết

Mục tiêu:

 • đơn giản hóa quá trình: giao việc, nhận việc, công việc chi tiết, công việc phức tạp, công việc có mức độ cộng tác cao
 • giao diện đơn giản hiệu quả
 • công cụ hỗ trợ hiệu quả cho cá nhân =⇒ công cụ có thể chạy độc lập cho cá nhân hoặc không cần kết nối
 • công cụ hỗ trợ hiệu quả cho nhóm cộng tác (đồng bộ qua internet/intranet)

Chức năng

 1. công cụ hỗ trợ cá nhân:
  • thiết lập quy trình giải quyết công việc theo mô hình cửa sổ ưu tiên công việc
  • biết việc gì đang cần giải quyết trước, việc gì cần giải quyết sau một cách rõ ràng với các ràng buộc về mức độ quan trọng, thời hạn tiến hành đã được định nghĩa.
 2. công cụ hỗ trợ nhóm cộng tác:
  • dựa trên dựa trên eXo cloud computing (đấy đủ chức năng của công cụ quản lý tổng thể) hoặc google calendar (hạn chế về giao diện quản lý tổng thể)
  • add task thông qua calendar: nội dung công việc, mức độ quan trọng, thời hạn hoàn thành, người được giao việc.
  • công cụ quản lý tổng thể về task được giao cho 1 nhóm hoặc từng cá nhân. Qua đó biết được trạng thái công việc. Mỗi khi cá nhân update trạng thái công việc trên mobile, task đó sẽ được update với server.
 3. Cơ sở nền tảng:
  • mobile app tools (70% ~ 80%)
  • java & eXo Platform (20%~30%)

Đánh giá mức độ khó khăn

 1. Trung bình

Mentors

Liên hệ Cty eXo Platform SEA

 • Nguyễn Văn Nghị, nghinv@exoplatform.com, Tel. 01668 365 468
 • Trần Thị Thùy Dương, duongttt@exoplatform.com, Tel. 84 4 6285 0000
mhst/ideas/mhst2014/exo01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1