Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:exo03

Phát triển add-ons hoặc extensions trong eXo Platform

Mô tả ý tưởng

Để phát triển cộng đồng sử dụng sản phẩm của eXo (eXo Tribe), việc phát triển add-ons nên được khuyến khích để kho ứng dụng của eXo ngày càng trở nên phong phú hơn. Chẳng hạn như:

  1. File Converter: Cho phép convert dữ liệu ra nhiều định dạng khác nhau như PDF, MS office, Open Office file types và ngược lại.
  2. Effective Sales: Cho phép hỗ trợ cho công việc sales and marketing, như lập báo cáo, hay một SEO portlet hay các biểu đồ cho thấy quy trình tăng trưởng nhanh của một sản phẩm, hay ứng dụng giúp quản lý quy trình đặt hàng, bán hàng, giao dịch và doanh thu của một sản phẩm.
  3. Conference room management: Cho phép quản lý tính năng đặt phòng, ghi âm, mời người tham dự và cả video chat của một cuộc hội thảo. Tại đây người dùng có thể tham gia trực tuyến các hội thảo, có thể thảo luận trao đổi phòng nếu bị đặt trùng (nếu 1 phòng hội thảo nào đó đã được đặt thì người dùng tiếp theo không thể đặt cùng thời gian đó, tuy nhiên có thể xem được thông tin người đã đặt để liên hệ yêu cầu họ bỏ đặt phòng đi thì lúc đó người kế tiếp mới đặt được).

Kỹ năng yêu cầu

  1. Java/J2EE or other Java frameworks
  2. Javascript, HTML&CSS

Mô tả chi tiết

Kho add-ons hiện tại của eXo: https://github.com/exo-addons/

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentor

Liên hệ Cty eXo Platform SEA

  • Trần Thị Thùy Dương, duongttt@exoplatform.com, Tel. 84 4 6285 0000
mhst/ideas/mhst2014/exo03.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1