Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:hsvvn01

Xây dựng Mạng xã hội tình nguyện trên Android

Tóm tắt ý tưởng

Hoạt động tình nguyện đã trở thành một phẩm chất đặc trưng, nổi bật của tuổi trẻ nói chung, của thanh niên nói riêng. Tình nguyện là phẩm chất, giá trị tốt đẹp được thể hiện và chia sẻ trên cả thế giới. Phong trào tình nguyện đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia và trên thế giới. Ở Việt Nam, tính xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặc dù vậy, hoạt động tình nguyện trong suốt thời gian qua còn bộ lộ một số hạn chế như: công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động, công tác quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện, chưa tuyên truyền nhân rộng được các mô hình, các làm hay, tuyên dương những cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động tình nguyện… Ứng dụng mạng xã hội tình nguyện trên Android sẽ góp phần trong việc khắc phục những hạn chế nêu trên.

Kỹ năng yêu cầu

 • Có khả năng lập trình tốt Java, PHP
 • Có khả năng lập trình cho thiết bị di động.
 • Google API, Facebook API…
 • Có kiến thức về xử lý dữ liệu lớn, Big Data
 • Ham tìm hiểu, học hỏi, khả năng chịu áp lực cao.

Mô tả chi tiết

Ứng dụng tập trung vào phát triển các chức năng sau:

 • Xây dựng ngân hàng tình nguyện viên(thông qua việc đăng ký trực tuyến hoặc kết nối quan tài khoản mạng xã hội Facebook, Google…)
 • Chức năng kết nối tình nguyện viên thông qua các nhóm, hội…
 • Đăng tải các hoạt động, cơ hội, sự kiện tình nguyện
 • Chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động tình nguyện
 • Giới thiệu các mô hình tình nguyện, tình nguyện viên tiêu biểu…

Đánh giá mức độ khó

 • Khó.

Mentors

 • Mentor chính: Nguyễn Bá Cát (bacat.it@gmail.com)
 • Co-mentor: Đào Xuân Tùng (xuantunga2@gmail.com)
mhst/ideas/mhst2014/hsvvn01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1