Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:lactien01

Plugins hỗ trợ backup dữ liệu cho hệ thống Bareos

Tóm tắt ý tưởng:

Hiện nay các ứng dụng, cơ sở dữ liệu, file việc sao lưu dữ liệu (backup) là rất cần thiết và quan trọng. Nhằm tiến đến việc thực hiện backup dữ liệu trên hệ thống, Bareos hiện nay là một trong những lựa chọn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bareos còn thiếu các phần hỗ trợ trong việc backup dữ liệu cho các ứng dụng cụ thể như MySQL, Oracle, Zimbra… Ý tưởng chính của đề tài là phát triển các plugin nhằm hỗ trợ backup dữ liệu cho các ứng dụng trên.

Những kỹ năng yêu cầu:

 • Ngôn ngữ C++,
 • Python,
 • Perl,
 • PhP,
 • KDevelop

Mô tả chi tiết

 • Mục tiêu: Xây dựng các plugin hỗ trợ việc backup MySQL, Oracle, PostgreSQL trên hệ thống Bareos. Plugin được thiết kế để đơn giản hóa việc sao lưu và khôi phục lại các máy chủ. Người quản trị sao lưu không cần phải biết bên trong của kỹ thuật sao lưu hoặc làm thế nào để viết kịch bản phức tạp cho backup (chính sách, kế hoạch,..).
 • Chức năng:
  • Các plugin sẽ tự động sao lưu thông tin cần thiết như cấu hình hoặc sử dụng định nghĩa. Các plugin hỗ trợ cả sao lưu dump và kỹ thuật sao lưu nhị phân
  • Cho phép phục hồi dữ liệu từ các dữ liệu đã sao lưu.
 • Cơ sở nền tảng:
  • Lập trình C++, Python, Perl, PhP
  • Cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Oracle

Độ khó:

Trung Bình

Mentors:

 • Mentor chính: Phạm Hữu Phúc (Email: phuc.phamhuu@lactien.com - Điện thoại: 0973 705 745)
 • Co-mentors: Lưu Thanh Trà (Emai: luu.thanh.tra@gmail.com - Điện thoại: 0902 818 536), Võ Thái Lâm (Email: vothailam@lactien.com - Điện thoại: 0918 50 1375)
mhst/ideas/mhst2014/lactien01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1