User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014:mwork02

Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : phần mềm tiết kiệm pin (Battery Saver)

Mô tả ý tưởng

Viết phần mềm chạy trên hệ điều hành android giúp người dùng: tối ưu việc sử dụng pin, tìm các ứng dụng chiếm nhiều pin, tối ưu máy giúp điện thoại dùng được pin lâu hơn cho mỗi lần sạc, và dùng pin bền hơn.

Kỹ năng yêu cầu

 1. java,
 2. android SDK, android,
 3. C++ càng tốt

Mô tả chi tiết

Các chức năng chính của phần mềm:

 1. Tối ưu việc chạy các ứng dụng để tiết kiệm pin
 2. phân tích các ứng dụng tốn pin
 3. Tối ưu độ sáng màn hình
 4. Hướng dẫn sạc pin hiệu quả

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentors

 • Mentor chính: Phạm Đức Hải (hai@mwork.vn)
 • co-mentors: Lương Đông Hải, Nguyễn Khánh Duy

Thông tin khác

 • Có thể nhận được phần thưởng từ công ty MWORK nếu sản phẩm tốt (cụ thể sau)
 • Có thể được nhận vào làm ở MWORK
mhst/ideas/mhst2014/mwork02.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)