Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:mwork03

Phần mềm chia sẻ ứng dụng, video, ảnh cho android

Mô tả ý tưởng

Viết phần mềm cho phép các máy android gần nhau có thể dễ dàng chia sẻ ứng dụng, video, ảnh trên máy qua wifi, bluetooth, hoặc hotpot tự phát.

Kỹ năng yêu cầu

  1. java,
  2. android SDK, android,
  3. C++ càng tốt

Mô tả chi tiết

  • Chia sẻ cực dễ dàng chỉ cần một vài thao tác đơn giản
  • Cài ứng dụng từ máy khác không cần dây, không cần kết nối mạng, không qua kho tải
  • Chia sẻ ảnh, video, nhạc dễ dàng

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentors

  • Mentor chính: Phạm Đức Hải (hai@mwork.vn)
  • co-mentors: Lương Đông Hải, Nguyễn Khánh Duy

Thông tin khác

  • Có thể nhận được phần thưởng từ công ty MWORK nếu sản phẩm tốt (cụ thể sau)
  • Có thể được nhận vào làm ở MWORK
mhst/ideas/mhst2014/mwork03.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1