Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:mwork04

Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : Mobile Security

Mô tả ý tưởng

Viết phần mềm chạy trên hệ điều hành android giúp người dùng phát phát hiện các phần mềm không đảm bảo trên máy

Kỹ năng yêu cầu

 1. java,
 2. android SDK, android,
 3. C++ càng tốt

Mô tả chi tiết

Mobile security giúp phát phát hiện các phần mềm không đảm bảo trên máy như:

 • gửi tin nhắn tự động
 • thanh toán tự động
 • lấy trộm thông tin
 • truy xuất sâu vào hệ thống
 • xa hơn có thể là virus và malware

Đánh giá mức độ khó khăn

Mentors

 • Mentor chính: Phạm Đức Hải (hai@mwork.vn)
 • co-mentors: Lương Đông Hải, Nguyễn Khánh Duy

Thông tin khác

 • Có thể nhận được phần thưởng từ công ty MWORK nếu sản phẩm tốt (cụ thể sau)
 • Có thể được nhận vào làm ở MWORK
mhst/ideas/mhst2014/mwork04.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1