Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:netnam01

IPv6 Tool và Knowledge (app for android)

Mô tả ý tưởng

- Xây dựng ứng dụng IPv6 trên Android có các tính năng + Đọc tin tức IPv6 từ nguồn rss trên Internet + Kết nối tunnel IPv6 với dịch vụ IPv6, cho phép người dùng sử dụng địa chỉ IPv6 + Các tool kiểm tra kết nối mạng có kết nối IPv4, IPv6, lookup DNS, looking glass, tính toán địa chỉ IPv4, IPv6 vvv + Cung cấp các kiến thức cơ bản, cấu hình IPv6

Kỹ năng yêu cầu

- Lập trình Java (android), với công cụ Eclipse - Có kiến thức về mạng, vpn

Mô tả chi tiết

  1. Hoàn thiện thêm ứng dụng kết nối IPv6 thông qua tunnel, phát triển thêm các tool phục vụ quá trình debug, kiểm tra mạng như các tool kiểm tra IPv4, IPv6, traceroute, lookup, kiểm tra cổng, tính toán địa chỉ vvv, cho phép người dùng có thể dùng các tool này miễn phí
  2. Bổ sung cập nhật tin tức, các kiến thức về IPv6
  3. Sản phầm cung cấp cho người dùng công cụ kiểm tra IPv6, những tin tức cập nhật mới nhất về IPv6 cũng như kiến thức cơ bản về IPv6

Đánh giá mức độ khó khăn

Trung bình

Mentor

  • Mentor: Nguyễn Thanh Hải, (hai.nt@netnam.vn)
  • co-mentors: Lê Anh Tuấn (tuan.la@netnam.vn), Nguyễn Đức Long (long.nd@netnam.vn)
mhst/ideas/mhst2014/netnam01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1