Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014:vinades01

Phần mềm quản lý bán hàng trên mobile kết nối với website bán hàng

Tóm tắt ý tưởng

Tham gia phát triển Phần mềm quản lý bán hàng trên mobile có khả năng kết nối với website bán hàng thông qua internet nhằm hỗ trợ quản lý website bán hàng thông qua mobile.

Kỹ năng yêu cầu

 • Có kinh nghiệm lập tình Android.
 • Biết PHP và MySQL để lập trình tương tác giữa phần mềm với website sử dụng NukeViet Shop (sẽ được dạy thêm).

Mô tả chi tiết

Mục tiêu

Mục tiêu của ý tưởng nhằm xây dựng một phần mềm nguồn mở trên mobile giúp cho việc quản trị bán hàng trên website (sử dụng NukeViet Shop) được thuận tiện hơn, người bán hàng có thể quản trị các chức năng đơn giản thông qua mobile. Như vậy yêu cầu sẽ là:

 • Phát triển một ứng dụng giúp quản trị bán hàng trên mobile.
 • Viết API kết nối từ ứng dụng tới website bán hàng (Sử dụng phần mềm nguồn mở NukeViet Shop).

Chức năng

Chức năng chính của phần mềm cung cấp cho người dùng bao gồm:

 • Quản lý/xử lý đơn hàng người dùng đã đăng ký.
 • Giám sát hàng hết, hàng tồn.
 • Kiểm tra phản hồi của khách hàng trên website thông qua mobile và trả lời phản hồi đó!
 • Nhắc nhở đơn hàng mới, bình luận mới (có cấu hình bật tắt)
 • Một số chức năng đơn giản khác…
 • Khai báo kết nối với website

Chức năng chính của việc bổ sung kết nối với website:

 • Viết chức năng khởi tạo và quản lý kết nối với mobile.

Chức năng nâng cao của phần mềm:

 • Quản lý nhiều website khác nhau.

Cơ sở nền tảng

- NukeViet Shop

 • NukeViet: Phần mềm nguồn mở được trao giải Nhân tài đất Việt 2011, hiện đang được bộ GD&ĐT khuyến khích sử dụng trong khối giáo dục, ước tính có trên 10.000 website đang sử dụng NukeViet. Tìm hiểu tại: http://nukeviet.vn
 • Module Shop: Module được xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa VINADES (NukeViet) và PeaceSoft (NganLuong.vn). Hiện được đóng gói thành website bán hàng tích hợp với các công thanh toán như nganluong, baokim, onepay, 123pay… được hàng ngàn website bán hàng sử dụng. Code có tại: http://nukeviet.vn/vi/store/modules/shops/

Đánh giá mức độ khó

 • Khó - Yêu cầu thí sinh phải biết lập trình Android tương đối tốt.

Mentors

 • Mentor: Ban Quản Trị NukeViet

Thông tin khác

 • Dự án sẽ được Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam hỗ trợ cung cấp máy chủ trong quá trình triển khai.
 • Dự án sẽ được hỗ trợ kinh nghiệm, tập huấn về lập trình NukeViet từ các nghiên cứu viên của Trung tâm R&D - Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam.
 • Dự án nếu thành công sẽ được Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam tiếp tục đầu tư phát triển, quảng bá và mở rộng sau cuộc thi.

Tham khảo

mhst/ideas/mhst2014/vinades01.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1