User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:ideas:mhst2014 [2014/05/16 02:45]
nukeviet [Công ty VINADES]
mhst:ideas:mhst2014 [2014/06/02 00:18]
nhquang
Dòng 2: Dòng 2:
 Đây là trang Wiki danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2014.  Đây là trang Wiki danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2014. 
  
-Mọi ý tưởng phát triển PMNM phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều được ​BTC thẩm định và công bố.+Mọi ý tưởng phát triển PMNM phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều được ​Ban Tổ Chức ​thẩm định và công bố.
  
-Chủ đề trọng tâm của MHST 2014 là  "​**Phát triển ứng dụng PMNM cho nền tảng Di động**"​ (//​FOSS ​Mobil Apps Developpment//​). Hệ điều hành khuyến nghị bao gồm nhưng không giới hạn trong: ​+Chủ đề trọng tâm của MHST 2014 là  "​**Phát triển ứng dụng PMNM cho nền tảng Di động**"​ (//​FOSS ​Mobile ​Apps Developpment//​). Hệ điều hành khuyến nghị bao gồm nhưng không giới hạn trong: ​
   * Android,   * Android,
   * Firefox OS   * Firefox OS
Dòng 10: Dòng 10:
   * Windows Phone.   * Windows Phone.
  
-Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố. Một số ý tưởng ​còn đang tiếtục đưhoàn thiện:+Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố.  
 + 
 +**Danh sách ý tưởng BTC đã nhận được hồ sơ đăng ký và số lượng hồ sơ đăng ký cho mỗi ý tưởng** cho đến hếngày 1/​6/​2014 ​đươcông bố tại https://​www.facebook.com/​MuaHeSangTao/​posts/​632265656847964 
  
 ===== Đại học Bách Khoa Hà Nội ===== ===== Đại học Bách Khoa Hà Nội =====
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​maas|Tham gia phát triển dự án MNM OpenStack Sahara: phát triển dịch vụ Mahout-as-a-Service]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​maas|Tham gia phát triển dự án MNM OpenStack Sahara: phát triển dịch vụ Mahout-as-a-Service]]
  
-===== Lạc Tiên - Đại học Hoa sen (Tp Hồ Chí Minh) =====+===== Công ty Lạc Tiên - Đại học Hoa sen (Tp Hồ Chí Minh) =====
  
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​lactien01|Plugins hỗ trợ backup dữ liệu cho hệ thống Bareos]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​lactien01|Plugins hỗ trợ backup dữ liệu cho hệ thống Bareos]]
Dòng 24: Dòng 27:
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhcn03|MẠNG XÃ HỘI GIAO THÔNG (Transport Social Network)]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhcn03|MẠNG XÃ HỘI GIAO THÔNG (Transport Social Network)]]
  
-=====  EcoIT =====+===== Công ty EcoIT =====
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit01|Xây dựng mạng xã hội chia sẻ và kết nối bạn bè và gia đình]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit01|Xây dựng mạng xã hội chia sẻ và kết nối bạn bè và gia đình]]
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit02|e-Maketing trên mobile]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit02|e-Maketing trên mobile]]
Dòng 31: Dòng 34:
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit05|Ứng dụng đặt lịch hẹn với bạn bè trên mobile]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit05|Ứng dụng đặt lịch hẹn với bạn bè trên mobile]]
  
-===== eXo Platform SEA =====+===== Công ty eXo Platform SEA =====
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo01|Mobile app: Công cụ quản lý/phân phối công việc hiệu quả dành cho cá nhân và nhóm cộng tác]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo01|Mobile app: Công cụ quản lý/phân phối công việc hiệu quả dành cho cá nhân và nhóm cộng tác]]
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo02|Sử dụng NOSQL thay thế cho eXo JCR storage, lưu các Activity và thực hiện query]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo02|Sử dụng NOSQL thay thế cho eXo JCR storage, lưu các Activity và thực hiện query]]
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo03|Phát triển add-ons hoặc extensions trong eXo Platform]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo03|Phát triển add-ons hoặc extensions trong eXo Platform]]
  
-===== MWORK =====+===== Công ty MWORK =====
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork01|Xây dựng Android launcher dành cho người Việt]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork01|Xây dựng Android launcher dành cho người Việt]]
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork02|Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : phần mềm tiết kiệm pin (Battery Saver)]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork02|Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : phần mềm tiết kiệm pin (Battery Saver)]]
Dòng 42: Dòng 45:
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork04|Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : Mobile Security]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork04|Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : Mobile Security]]
  
-===== Đại học Đại Nam - D&L =====+===== Đại học Đại Nam - Công ty D&L =====
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhdn01|Xây dựng ứng dụng giao diện OPAC trên Adroid để tra cứu hệ thống thư viện KOHA]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhdn01|Xây dựng ứng dụng giao diện OPAC trên Adroid để tra cứu hệ thống thư viện KOHA]]
  
Dòng 49: Dòng 52:
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vietlug02|Ứng dụng tập viết chữ cho nền tảng di động dựa trên Qt (non-Android)]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vietlug02|Ứng dụng tập viết chữ cho nền tảng di động dựa trên Qt (non-Android)]]
  
-===== NetNam =====+=====Công ty NetNam =====
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​netnam01|IPv6 Tool và Knowledge (app for android)]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​netnam01|IPv6 Tool và Knowledge (app for android)]]
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​netnam02|Ứng dụng mobile monitor check status của server/​dịch vụ mạng và cảnh báo và cấu hình]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​netnam02|Ứng dụng mobile monitor check status của server/​dịch vụ mạng và cảnh báo và cấu hình]]
Dòng 62: Dòng 65:
 ===== Công ty VINADES ===== ===== Công ty VINADES =====
   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vinades01|Phần mềm quản lý bán hàng trên mobile kết nối với website bán hàng]]   - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vinades01|Phần mềm quản lý bán hàng trên mobile kết nối với website bán hàng]]
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vinades02|Gói web điển hình cung cấp dịch vụ đại trà cho hàng ngàn doanh nghiệp/​người dùng thông qua NukeViet SaaS]]+  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vinades02|Xây dựng gói web bán hàng nhằm ​cung cấp tự động cho doanh nghiệp/​người dùng thông qua NukeViet SaaS]] 
 +===== Hội Sinh viên Việt Nam ===== 
 +  -  [[mhst:​ideas:​mhst2014:​hsvvn01|Xây dựng mạng xã hội tình nguyện trên Android]] 
 +===== Công ty Thái Sơn Việt Nam ===== 
 +  -  [[mhst:​ideas:​mhst2014:​tsvina01|Xây dựng Ứng dụng Đi chung xe trên Android]] 
 + 
 +===== Nhóm Không gian Cộng đồng ===== 
 +  - [[https://​gist.github.com/​train255/​2c7d7ad7dbc7124919e3|Phát triển web framework ''​Node On Train"​]] 
 +  - [[http://​reference-error.org/​projects/​slidemaker/​|Slide Maker]] 
mhst/ideas/mhst2014.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)