Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:openid4gatein

Mở rộng tính năng xác thực với OpenID trong GateIn Portal

Mô tả ý tưởng

  • GateIn Portal là dự án phát triển Portal Framework mã nguồn mở, được hợp tác giữa eXo và JBoss/Redhat, nhằm cung cấp một sản phẩm mã nguồn mở tốt nhất, cạnh tranh với các sản phẩm hiện có như Liferay, Sharepoint, DotNetNuke. Hiện nay, GateIn đã cung cấp gần như đầy đủ các yêu cầu thiết yếu đối với một Portal Framework như quản lý người dùng, quản lý nhóm, quản lý nội dung, quản lý giao diện của website. Người dùng có thể tham khảo thêm thông tin về GateIn tại http://gatein.org
  • GateIn cung cấp cơ chế phát triển các plugin và extension một cách dễ dàng. Vì vậy, đề tài này nhằm mục đích cung cấp một extension cho phép việc xác thực (login) vào hệ thống thông qua cơ chế của OpenID, đây cũng là một chức năng hoàn toàn mới, và có triển vọng lớn trong việc tích hợp như một extension chính thức cho GateIn.
  • Thông qua việc phát triển extension này, người thực hiện sẽ có thể hiểu cơ chế làm việc của OpenID nói riêng, và các cơ chế xác thực phổ biến hiện nay nói chung, cũng như làm quen với các chuẩn trong quá trình làm việc sau này.

Kỹ năng yêu cầu

  • Có khả năng lập trình với J2EE, JavaScript, HTML
  • Khả năng đọc hiểu tiếng Anh
  • Yêu thích các chuẩn mở

Đánh giá mức độ

Tương đối khó.

Mentor

  • Mentor chính: Nguyễn Đức Khôi (ndkhoi168 [at] gmail [dot] com)
  • Co-mentor:Phạm Tuân (phamtuanchip[at]gmail[dot]com

Senior Java Developer at GateIn Portal team, eXo Platform SEA (http://exoplatform.com)

mhst/ideas/openid4gatein.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1