Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:openid4gatein

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:openid4gatein [2012/05/16 09:20] – được tạo ra nhquangmhst:ideas:openid4gatein [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 18: Dòng 18:
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
  
-  * Nguyễn Đức Khôi (ndkhoi168 [at] gmail [dot] com) +  * **Mentor chính:** Nguyễn Đức Khôi (ndkhoi168 [at] gmail [dot] com) 
-Senior Java Developer at GateIn Portal team, eXo Platform SEA+  * **Co-mentor**:Phạm Tuân (phamtuanchip[at]gmail[dot]com 
 +Senior Java Developer at GateIn Portal team, eXo Platform SEA ([[http://exoplatform.com]])
mhst/ideas/openid4gatein.1337160036.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)