Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:openid4gatein

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:ideas:openid4gatein [2013/01/11 02:31] – external edit 127.0.0.1mhst:ideas:openid4gatein [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 18: Dòng 18:
 ===== Mentor ===== ===== Mentor =====
  
-  * Nguyễn Đức Khôi (ndkhoi168 [at] gmail [dot] com)+  * **Mentor chính:** Nguyễn Đức Khôi (ndkhoi168 [at] gmail [dot] com) 
 +  * **Co-mentor**:Phạm Tuân (phamtuanchip[at]gmail[dot]com
 Senior Java Developer at GateIn Portal team, eXo Platform SEA ([[http://exoplatform.com]]) Senior Java Developer at GateIn Portal team, eXo Platform SEA ([[http://exoplatform.com]])
mhst/ideas/openid4gatein.1357871518.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)