Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:zimbra-multitenant

Quản trị người dùng đa cấp cho Zimbra

Background

Chi tiết yêu cầu chức năng

Quản trị hệ thống

 • Thêm mới đơn vị (đồng thời tạo người dùng mới, gán quyền quản trị đơn vị)
 • Cập nhật đơn vị, người quản trị đơn vị
 • Xóa đơn vị (đồng thời xóa, hủy quyền người quản trị đơn vị)

Quản trị đơn vị

 • Thêm/sửa/xóa nhóm (distribution list)
 • Thêm/sửa/xóa người dùng (account)
 • Đổi mật khẩu (reset password)
 • Thêm/sửa/xóa địa chỉ (alias)
 • Thêm mới/cập nhật tài nguyên (resource)

Những kỹ năng yêu cầu

 • Ngôn ngữ lập trình: PHP
 • Công nghệ: LAMP, sử dụng Drupal framework
 • Mức độ khó: khó

Mentors

 • Mentor: Trương Anh Tuấn (tuanta [at] iwayvietnam [dot] com)
 • Co-mentor: Hoàng Linh (linh.hlp [at] gmail [dot] com)
 • Co-mentor: Phan Nguyễn Bá Nguyên (nguyenpnb [at] iwayvietnam [dot] com)
mhst/ideas/zimbra-multitenant.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1