Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:mentor_regulation

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
mhst:mentor_regulation [2012/07/05 05:08] nhquangmhst:mentor_regulation [2014/09/05 03:26] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Qui chế mentor ====== ====== Qui chế mentor ======
-(File PDF download tại [[http://wiki.vfossa.vn/_media/qui_che_mentor_-_new.pdf|đây]])+(Download bản PDF: {{:mhst:qui_che_mentor-new.pdf|}} )
  
   - Mentor hay Người hướng dẫn là một cá nhân có kinh nghiệm trong lập trình và dẫn dắt dự án phát triển phần mềm, đã được BTC tin cậy và trao cho trọng trách hướng dẫn và giám sát một dự án phát triển PMNM của cuộc thi. Tên (các) mentor được công bố trên web site cuộc thi cùng với các dự án mà họ tham gia. Để đảm bảo chất lượng cho việc hướng dẫn dự án, trừ một vài trường hợp ngoại lệ theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng giám khảo và được Trưởng BTC phê chuẩn, mỗi mentor chỉ được giao hướng dẫn 1 dự án trong cuộc thi này.   - Mentor hay Người hướng dẫn là một cá nhân có kinh nghiệm trong lập trình và dẫn dắt dự án phát triển phần mềm, đã được BTC tin cậy và trao cho trọng trách hướng dẫn và giám sát một dự án phát triển PMNM của cuộc thi. Tên (các) mentor được công bố trên web site cuộc thi cùng với các dự án mà họ tham gia. Để đảm bảo chất lượng cho việc hướng dẫn dự án, trừ một vài trường hợp ngoại lệ theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng giám khảo và được Trưởng BTC phê chuẩn, mỗi mentor chỉ được giao hướng dẫn 1 dự án trong cuộc thi này.
mhst/mentor_regulation.1341464881.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)