Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:mentors:guidelines

Phong Cách Nguồn Mở trong cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo

Mô hình phát triển PMTDNM (The Cathedral and The Bazaar)

Ngược lên dòng trên

Phong cách phát triển mở

 • Trình bày: Nguyễn Hà Dương; thời gian: 20'
 • Nội dung:
  • Coding conventions
  • Thiết kế theo kiến trúc mở: dễ bảo trì, dễ mở rộng, khuyến khích được sự đóng góp
  • Documentation: tài liệu chung, cho người phát triển, cho người sử dụng. VD với bogo-engine
  • Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/Vim…)
  • Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)
 • Thảo luận: 20'

Tham gia cộng đồng PMTDNM

 • Trình bày: Trương Anh Tuấn; thời gian: 20'
 • Nội dung:
  • Các kênh liên lạc: offline meetings, issues tracker, mailing lists, IRC channels…
  • Tương tác cộng đồng: VD trang tham gia cộng đồng Fedora; không đánh giá con người qua hành động hay chất lượng code hay một kết quả cụ thể nào đó…
 • Thảo luận: 20'

Tổng hợp

 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Năng Thắng
 • Mang máy quay lại clip
 • Viết tổng kết thành các bài wiki (có slide, clip…)

Tài liệu tham khảo

mhst/mentors/guidelines.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1