Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:mentors:guidelines2014

Seminar: Phong cách Nguồn mở trong cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo 2014

0. Master Agenda

 • 20': Nguyễn Hồng Quang, chủ tịch VFOSSA, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo MHST 2014: Mô hình phát triển PMTDNM (The Cathedral and The Bazaar)
 • 20': Nguyễn Vũ Hưng, Tổng đạo diễn MHST 2014: Agile/Scrum và nguồn mở
 • 20': Lê Quang Hiếu, Công ty Viettel R&D, Trưởng ban Hỗ trợ Kỹ thuật MHST 2014: Phong cách phát triển mở
 • 120': Questions & Answers
 • Đối tượng: Mentors, sinh viên (ở Hà Nội tham gia offline)
 • Địa điểm: Hội tin học Việt Nam, tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
 • Thời gian: 8:00 - 11:00 thứ 7, 2014/06/21

1. Mô hình phát triển PMTDNM (The Cathedral and The Bazaar)

2. Agile/Scrum và nguồn mở

 • Trình bày: Nguyễn Vũ Hưng
 • Thời gian: 20'
  1. Nguyên tắc và giá trị cốt lõi của Agile
  2. Scrum và cách vận hành dự án kiểu Scrum
  3. Tư duy
  4. Kỹ thuật
  5. Công cụ
  6. Sự cộng tác

3. Phong cách phát triển mở

 • Trình bày: Lê Quang Hiếu; thời gian: 20'
 • Nội dung:
  • Coding conventions
  • Tổ chức dự án: lựa chọn workflow phù hợp, lựa chọn mô hình phát triển hợp lý.
  • Thiết kế theo kiến trúc mở: dễ bảo trì, dễ mở rộng, khuyến khích được sự đóng góp, khả năng tương thích cao.
  • Documentation: tài liệu chung, cho người phát triển, cho người sử dụng. Case studies của một số dự án nguồn mở như Apache CloudStack, OpenStack..
  • Công cụ phát triển mở
   • Lập trình: Eclipse, Netbeans
   • Quản lý kho mã nguồn: git/github
   • Quản lý dự án: Redmine, Asana, Trello
   • Nhật ký dự án
 • Slide:
 • Thảo luận: 20'

4. Questions & Answers

Thời gian còn lại của buổi tập huấn dành cho trao đổi giữa BTC MHST 2014 và mentors/sinh viên.

Cách tham gia

Mentors và sinh viên ở Hà Nội tham gia trực tiếp Mentors và sinh ở xa có thể xem slide và đặt câu hỏi qua email, Facebook

Công việc khác

 • Logistics, nước uống: Nhờ chị Hương
 • Máy quay, máy chiếu: Nhờ anh Quang
 • Live streaming: Nhờ anh Quang + Hapro (TBD)

R. Tài liệu tham khảo

L. Liên hệ

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus@gmail.com 0904-28-7878 https://www.facebook.com/nguyenvuhung

Lê Quang Hiếu hieulq19@gmail.com 0974-616-850 https://www.facebook.com/hieu.lq89

mhst/mentors/guidelines2014.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1