User Tools

Site Tools


mhst:mentors:guidelines

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:mentors:guidelines [2012/06/23 17:20]
thehung
mhst:mentors:guidelines [2014/09/05 10:26]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Phong Cách Nguồn Mở trong cuộc thi Mùa Hè Sáng Tạo ====== 
  
-===== Mô hình phát triển PMTDNM (The Cathedral and The Bazaar) ===== 
- 
-  *   ​Trình bày: Nguyễn Hồng Quang; thời gian: 20' 
-  *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ) 
-  *   VD cụ thể: Ruby hoặc Dennis Richie: ngày làm việc hiệu quả nhất: vứt đi 1,000 dòng mã 
-  *   Xem tài liệu tài đây: http://​vfossa.vn/​vi/​download/​tai-lieu/​Cathedral-and-Bazaar/​ 
- 
-===== Ngược lên dòng trên ===== 
- 
-  *   ​Trình bày: Lê Trung Nghĩa; thời gian: 20' 
-  *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ) 
-  *   VD cụ thể: ibus-indicator 
-  *   ​http://​www.slideshare.net/​TruongTuan1/​ngc-ln-dng-trn 
- 
-===== Phong cách phát triển mở ===== 
- 
-  *   ​Trình bày: Nguyễn Hà Dương; thời gian: 20' 
-  *   Nội dung: 
-      *   ​Coding conventions 
-      *   ​Thiết kế theo kiến trúc mở: dễ bảo trì, dễ mở rộng, khuyến khích được sự đóng góp 
-      *   ​Documentation:​ tài liệu chung, cho người phát triển, cho người sử dụng. VD với bogo-engine 
-      *   Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/​Vim...) 
-      *   Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau) 
-  *   ​Thảo luận: 20' 
- 
-===== Tham gia cộng đồng PMTDNM ===== 
- 
-  *   ​Trình bày: Trương Anh Tuấn; thời gian: 20' 
-  *   Nội dung:  ​ 
-      *   Các kênh liên lạc: offline meetings, issues tracker, mailing lists, IRC channels... 
-      *   ​Tương tác cộng đồng: VD trang tham gia cộng đồng Fedora; không đánh giá con người qua hành động hay chất lượng code hay một kết quả cụ thể nào đó... 
-  *   ​Thảo luận: 20' 
-  *   ​http://​www.slideshare.net/​TruongTuan1/​tham-gia-cng-ng-pmtdnm 
- 
-===== Tổng hợp ===== 
- 
-  *   ​Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Năng Thắng 
-  *   Mang máy quay lại clip 
-  *   ​Viết tổng kết thành các bài wiki (có slide, clip...) 
- 
-===== Tài liệu tham khảo ===== 
- 
-  * http://​en.wikipedia.org/​wiki/​The_Cathedral_and_the_Bazaar 
-  * http://​vnfoss.blogspot.com/​2012/​06/​thiet-lap-chien-luoc-pmtdnm-nhan-to-cot.html 
mhst/mentors/guidelines.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)