Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:mentors:guidelines

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Tập huấn về Phong Cách Nguồn Mở

Mô hình phát triển PMTDNM (The Cathedral and The Bazaar)

 • Trình bày: Nguyễn Hồng Quang; thời gian: 20'
 • Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)
 • VD cụ thể: Ruby hoặc Dennis Richie: ngày làm việc hiệu quả nhất: vứt đi 1,000 dòng mã

Ngược lên dòng trên

 • Trình bày: Lê Trung Nghĩa; thời gian: 20'
 • Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)
 • VD cụ thể: ibus-indicator

Phong cách phát triển mở

 • Trình bày: Nguyễn Hà Dương; thời gian: 20'
 • Nội dung:
  • Coding conventions
  • Thiết kế theo kiến trúc mở: dễ bảo trì, dễ mở rộng, khuyến khích được sự đóng góp
  • Documentation: tài liệu chung, cho người phát triển, cho người sử dụng. VD với bogo-engine
  • Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/Vim…)
  • Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)
 • Thảo luận: 20'

Tham gia cộng đồng PMTDNM

 • Trình bày: Trương Anh Tuấn; thời gian: 20'
 • Nội dung:
  • Các kênh liên lạc: offline meetings, issues tracker, mailing lists, IRC channels…
  • Tương tác cộng đồng: VD trang tham gia cộng đồng Fedora; không đánh giá con người qua hành động hay chất lượng code hay một kết quả cụ thể nào đó…
 • Thảo luận: 20'

Logistics

 • Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Năng Thắng
 • Mang máy quay lại clip
 • Viết tổng kết thành các bài wiki (có slide, clip…)
mhst/mentors/guidelines.1340097154.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)