User Tools

Site Tools


mhst:mentors:guidelines

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mhst:mentors:guidelines [2012/06/19 16:17]
tuanta
mhst:mentors:guidelines [2014/09/05 10:26] (hiện tại)
Dòng 6: Dòng 6:
   *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)   *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)
   *   VD cụ thể: Ruby hoặc Dennis Richie: ngày làm việc hiệu quả nhất: vứt đi 1,000 dòng mã   *   VD cụ thể: Ruby hoặc Dennis Richie: ngày làm việc hiệu quả nhất: vứt đi 1,000 dòng mã
 +  *   Xem tài liệu tài đây: http://​vfossa.vn/​vi/​download/​tai-lieu/​Cathedral-and-Bazaar/​
  
 ===== Ngược lên dòng trên ===== ===== Ngược lên dòng trên =====
Dòng 12: Dòng 13:
   *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)   *   ​Thảo luận: 20' (moderated by KGCĐ)
   *   VD cụ thể: ibus-indicator   *   VD cụ thể: ibus-indicator
 +  *   ​http://​www.slideshare.net/​TruongTuan1/​ngc-ln-dng-trn
  
 ===== Phong cách phát triển mở ===== ===== Phong cách phát triển mở =====
Dòng 22: Dòng 24:
       *   Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/​Vim...)       *   Công cụ phát triển mở (Git/Hg, Markdown, Emacs/​Vim...)
       *   Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)       *   Tính tương thích: cả mã nguồn và binary (mở rộng, đọc sau)
 +  * Slide: https://​speakerdeck.com/​u/​cmpitg/​p/​gioi-thieu-phong-cach-phat-trien-mo
   *   ​Thảo luận: 20'   *   ​Thảo luận: 20'
  
Dòng 31: Dòng 34:
       *   ​Tương tác cộng đồng: VD trang tham gia cộng đồng Fedora; không đánh giá con người qua hành động hay chất lượng code hay một kết quả cụ thể nào đó...       *   ​Tương tác cộng đồng: VD trang tham gia cộng đồng Fedora; không đánh giá con người qua hành động hay chất lượng code hay một kết quả cụ thể nào đó...
   *   ​Thảo luận: 20'   *   ​Thảo luận: 20'
 +  *   ​http://​www.slideshare.net/​TruongTuan1/​tham-gia-cng-ng-pmtdnm
  
-===== Logistics ​=====+===== Tổng hợp =====
  
   *   ​Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Năng Thắng   *   ​Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Năng Thắng
mhst/mentors/guidelines.1340097440.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)