Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:mhst2013:projects:status

Trạng thái triển khai các dự án MHST 2013

Dưới đây là trạng thái được cập nhật thường xuyên của các dự án:

...

...

MHST13-04:Xây dựng hệ thống học và làm trắc nghiệm online sử dụng nền tảng gatein portal

...

xB0y team - MHST2013-13: MathFormula - Phát triển web service nhập công thức toán giống pasterbin.com.

...

...

...

MHST2013-14: Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam

...

mhst/mhst2013/projects/status.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1