Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Trang này sẽ cập nhật các dữ liệu liên quan đến cuộc thi Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (gọi tắt là Mùa hè sáng tạo hoặc MHST-FOSS).

Các tài liệu sẽ đượ cập nhật gồm có:

  1. Quy chế cuộc thi gồm các bài sau:
  2. Các ý tưởng cho cuộc thi gồm các bài sau:
mhst.1332497965.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)