Công cụ thành viên

Công cụ trang web


plans:quangbaphobien

Kế hoạch hoạt động Quảng bá - Phổ biến

 1. Hoạt động quảng bá, phổ biến, nâng cao nhận thức, thúc đẩy PMTDNM, PTCNM trong các thành viên của CLB PMTDNM, trong các chi hội thành viên của Hội Tin học Việt Nam và bất kỳ đối tượng nào khác có quan tâm. Hầu hết phần này là những hoạt động thường niên.
  • a) Các hoạt động của Hội THVN
   • Cung cấp và chia sẻ các thông tin của thế giới và trong nước về các hoạt động liên quan tới PMTDNM, PTCNM đưa lên website của CLB.
   • Tích cực tham gia triển khai cuộc thi MHST thường niên cho sinh viên CNTT-TT các trường đại học, nhấn mạnh tới khía cạnh đóng góp mã nguồn trở ngược lại cho các cộng đồng PMTDNM, PTCNM trong và ngoài nước đối với các giải pháp, sản phẩm sẵn có.
   • Tích cực tham gia các hoạt động thường niên khác của Hội THVN như các cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc, Tuần lễ tin học…
   • Phối hợp với Bộ TTTT và các đối tác liên quan triển khai chương trình Máy tính nối mạng tri thức. Dự kiến đưa vào sử dụng 2.5 triệu máy tính kết nối mạng (cho 2.500 phòng máy tại các trường phổ thông; 400.000 máy tính cho giáo viên các trường phổ thông và cao đẳng, đại học; 2 triệu máy tính cho học sinh và sinh viên. Chương trình gồm 6 nội dung chính: Tuyên truyền quảng bá; Hỗ trợ cung cấp máy tính, thiết bị và xây dựng phần mềm nguồn mở; Hỗ trợ đường truyền Internet; Xây dựng và vận hành kho nội dung và dịch vụ CNTT; Đào tạo và hỗ trợ sử dụng. Ngày 07/01/2012, tại Khách sạn Melia, Hà Nội, Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam với chủ đề “Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin-truyền thông: một năm nhìn lại và Chương trình máy tính nối mạng tri thức. Tại đây, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo 100% PMTDNM sẽ được cài đặt trên tất cả các máy tính của chương trình này. Từ nay tới 2015.
   • Tích cực tham gia các Hội nghị toàn quốc và Quốc tế về PMTDNM, PTCNM.
   • Các hoạt động khác.
  • b) Các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo - đài.
   • Tham gia viết bài và xây dựng các chương trình để tuyên truyền về PMTDNM, PTCNM trên các phương tiện TV, báo đài, trên các báo - tạp chí chuyên ngành, nhất là trên tạp chí của Hội THVN như Tin học & Đời sống, Tin học Nhà trường, Thế giới số và các báo - tạp chí chuyên ngành khác.
   • Xây dựng các bài giảng về các sản phẩm, giải pháp PMTDNM, PTCNM trên truyền hình, có kết hợp các thông tin khác có liên quan.
   • Các hoạt động tuyên truyền khác trên báo - đài.
  • c) Các hoạt động phối hợp với các cơ sở giáo dục của Bộ GDĐT
   • Phối hợp với Bộ GDĐT trong việc xây dựng kế hoạch hành động để triển khai các nội dung của Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 “Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục”, cũng như xây dựng kế hoạch hành động về ứng dụng và phát triển PMTDNM theo tinh thần được nêu trong mục tiêu của Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/09/2010 - Phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông”.
   • Tổ chức các cuộc thi hàng năm sử dụng các công cụ PMTDNM, PTCNM trong dạy và học, cả trong các trường đại học, cao đẳng, và hệ thống giáo dục phổ thông.
   • Thành lập các đội tuyên truyền thường xuyên tổ chức nói chuyện, giới thiệu về PMTDNM, PTCNM và các vấn đề liên quan tại các trường đại học và hệ thống giáo dục phổ thông trong toàn quốc. Lấy lực lượng nòng cốt trong các cộng đồng LUG tại các tỉnh và/hoặc các trường đại học.
   • Thành lập các câu lạc bộ PMTDNM, PTCNM trong các trường đại học, cao đẳng có các khoa CNTT.
  • d) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan mở các cuộc thi sử dụng các công cụ PMTDNM, PTCNM trong các công chức các tỉnh - bộ - ngành hàng năm. Dự kiến sử dụng các đề bài thi tuyển công chức để thực hiện.
  • e) Tổ chức các buổi nói chuyện về PMTDNM, PTCNM và các vấn đề liên quan với các tỉnh - bộ - ngành. Dự kiến mỗi tháng 1 lần.
  • f) Phối hợp với Đoàn Thanh niên đưa nội dung PMTDNM, PTCNM vào các chương trình “Thanh niên tình nguyện” về nông thôn trong các dịp hè.
  • g) Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để đưa các nội dung về PMTDNM, PTCNM vào trong các hoạt động về CNTT-TT của Phòng, thông qua các đối tượng là các hội, hiệp hội ngành nghề khác, không phải là CNTT-TT, tới được các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả nước.
  • h) Phối hợp với các công ty PMTDNM, PTCNM, các cộng đồng LUG và cơ quan liên quan thường xuyên xây dựng, tổ chức, triển khai các hoạt động như:
   • Ngày Hội Cài đặt (Install Fest) tại các trường đại học, các trường phổ thông
   • Ngày PMTDNM, PTCNM với các nội dung giáo dục, trình diễn, trò chơi… sử dụng PMTDNM, PTCNM.
   • Các ngày hội khác của giới PMTDNM, PTCNM: ngày tự do cho phần mềm SFD, ngày tự do cho tài liệu DFD, và các ngày hội khác của cộng đồng PMTDNM.
  • i) Các hoạt động khác liên quan tới PMTDNM, PTCNM.
plans/quangbaphobien.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1