User Tools

Site Tools


quychehoivien:bieumau:thuthongbaoketquachoungvien

Mẫu thư thông báo kết quả cho ứng viên

mauthu-thongbaoketnaphoivien-vfossa.txt
Chào bạn ...,
 
Tôi xin vui mừng thông báo với các bạn rằng đơn xin gia nhập VFOSSA của ...., đã được Ban Thường vụ của VFOSSA nhất trí thông qua. Chào mừng các bạn đã trở thành thành viên tập thể thứ ... trong đại gia đình VFOSSA!
 
Thời gian kết nạp sẽ được tính từ thời điểm các bạn hoàn tất thủ tục hội phí. 
 
Ngay khi hoàn tất thủ tục kết nạp, địa chỉ mail của bạn là đại diện cho [tên hội viên tập thể...] sẽ được thêm vào các list doanhnghiep@lists.vfossa.vn và members@lists.vfossa.vn. Nếu bạn muốn có thêm ai nữa vào trong các list này để hỗ trợ xử lý thông tin thì
xin gửi địa chỉ email đến hòm thư thuky@vfossa.vn, hoặc cho bạn Thế Hùng (thehung@vinades.vn), PCT phụ trách nội chính.
 
Lễ kết nạp trong thể và trao chứng nhận Hội viên tập thể cho ... sẽ được cử hành vào một dịp phù hợp và sớm nhất có thể, được thống nhất với ...

Thư này gửi tới người đại diện của hội viên tạp thể, người giới thiệu, ban thư ký và list members.

Trường hợp ứng viên tập thể thì thư sẽ do chủ tịch gửi (trong trường hợp chủ tịch đi vắng sẽ do phó chủ tịch gửi).

quychehoivien/bieumau/thuthongbaoketquachoungvien.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/07/31 06:57 do thehung