User Tools

Site Tools


start:hoithao

Trang wiki để trao đổi và thông tin về các Hội thảo có sự tham gia của VFOSSA

Năm 2014

  1. Hội thảo HT-PT của Hội Tin học Việt Nam tại Quảng Ninh (28-30/8/2014)
start/hoithao.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)