Công cụ thành viên

Công cụ trang web


thanhvientapthe:hoiphi

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
thanhvientapthe:hoiphi [2019/06/21 03:17] nguyen.xuan.huongthanhvientapthe:hoiphi [2019/07/18 08:09] (hiện tại) nguyen.xuan.huong
Dòng 5: Dòng 5:
 |01| Công ty Cổ phần EcoIT|  // (1/2012)//  |1|x|x|x| |01| Công ty Cổ phần EcoIT|  // (1/2012)//  |1|x|x|x|
 |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x| |02| Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp Mở\\ (// iNet Solutions Corp.// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x|
-|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//iWay// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x|+|03| Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin\\ (//iWay// |  // (1/2012)//  |1|x|x|x|x|x|x|
 |04| Công ty Cổ phần NetNam      // (1/2012)//  |2|x|x|x|x|x|x| |04| Công ty Cổ phần NetNam      // (1/2012)//  |2|x|x|x|x|x|x|
 |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //VietSoftware// )  |  // (1/2012)//  |  |  |  | |05| Công ty Cổ phần Phần mềm Việt\\ ( //VietSoftware// )  |  // (1/2012)//  |  |  |  |
thanhvientapthe/hoiphi.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/07/18 08:09 bởi nguyen.xuan.huong