Công cụ thành viên

Công cụ trang web


guidelines:group

Quy chế bảo trợ cho các CLB PMNM tại các trường học (bản nháp)

Phạm vi áp dụng

Quy chế này nhằm thúc đẩy việc xây dựng các CLB PMNM tại các trường học nhằm tuyên truyền, quảng bá về PMTDNM, tư duy và cách tiếp cận “Nguồn mở” trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, từ phổ thông đến Đại học, thông qua các hoạt động truyền thống như xê-mi-na, thi tìm hiểu PMTDNM, tạo các sân chơi bổ ích và hấp dẫn SV và học sinh đến với PMTDNM (MHST, OLP FOSS, …). Bằng cách phối hợp với các nhà trường và khoa CNTT thành lập và duy trì hoạt động CLB PMTDNM cho sinh viên, học sinh. Thúc đẩy sự gắn kết giữa các DN thành viên của VFOSSA với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Quy chế này không thay thế cho cho Qui chế Hội viên VFOSSA trong việc kết nạp các hội viên tập thể.

Tiêu chuẩn hình thành

 • Các CLB theo tổ chức hoặc cơ sở giáo dục (trung tâm, trường THCS, THPT, Cao đẳng, Đại học…)
 • Nếu các trường có nhiều cơ sở ở nhiều nơi và số lượng người dùng lớn thì cho phép hình thành các CLB nhỏ đặc thù với cấp địa lý nhỏ hơn, các CLB nhỏ này trực thuộc và chịu sự quản lý của CLB đại diện tổ chức của mình.
 • CLB phải có kênh liên lạc online công khai (group facebook, mailing list, Google group, forum/ sub-forum, website riêng…) hoặc tổ chức thành công ít nhất 1 buổi offline để thông báo về việc thành lập.
 • CLB chỉ được công nhận chính thức khi có ít nhất từ 5 thành viên trở lên tham gia CLB. Trước khi chính thức có quyết định thành lập, CLB vẫn hoạt động theo các quy chế sinh hoạt như quy định dưới đây để làm cơ sở cho việc thành lập nhóm sau này.
 • CLB phải có người đại diện hoặc trưởng CLB (nếu đã bầu được trưởng CLB). Trưởng CLB là người chịu mọi trách nhiệm về tổ chức hoạt động của CLBvà liên lạc với Thường vụ VFOSSA về việc thông báo và cập nhật tình hình hoạt động của CLB.
 • CLB có sinh hoạt định kỳ và tổ chức các hoạt động theo đúng quy định.
 • CLB có thể thành lập mà không bắt buộc phải có sự cho phép của lãnh đạo tổ chức mà mình đứng tên. Tuy nhiên khi tổ chức trực tiếp làm việc với VFOSSA để xây dựng CLB thì CLB tự phát tại tại tổ chức (trước đó, nếu có) phải sát nhập và chịu sự quản lý theo tổ chức mà mình sinh hoạt.

Hướng dẫn thành lập CLB

 • Một người đại diện CLB (do một thành viên bất kỳ trong cộng đồng giới thiệu hoặc tự ứng cử) đứng ra đăng ký thành lập CLB với Ban Quản Trị tại đây: http://vfossa.vn/vi/contact/3/
  • Tiêu đề: Đăng ký thành lập CLB PMNM do VFOSSA bảo trợ tại [Tên trường]
  • Nội dung:
   • Tên nhóm: (Đặt theo quy tắc: CLB PMNM + [tên trường])
   • Thông tin Người đại diện
    • Họ và tên:
    • Điện thoại:
    • Email:
    • Vị trí/ Chức vụ tại cơ quản công tác:
   • Giới thiệu về cơ quan công tác:
   • Mục đích của CLB:
   • Thời gian dự kiến ra mắt: dd/mm/yyyy
   • Cam kết:
    • Tôi đã đọc các hướng dẫn và quy định đối với việc thành lập CLB: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:group
    • Tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định và hết mình vì sự phát triển của nhóm nói riêng và cộng đồng NukeViet nói chung.
 • Báo cáo kết quả các sự kiện offline và online liên quan đến PMNM (hình ảnh và bài viết tổng kết nội dung chương trình), kết quả bầu trưởng CLB và các nội dung liên quan khác theo mẫu báo cáo thành lập CLB.
 • CLB sẽ chính thức được phê duyệt thành lập và nhận được sự bảo trợ của VFOSSA sau khi có báo cáo và được chủ tịch hoặc phó chủ tịch phụ trách phát triển cộng đồng của VFOSSA phê duyệt. VFOSSA sẽ công bố việc thành lập CLB lên website và các phương tiện truyền thông của VFOSSA.

Quy chế đối với trưởng CLB

Quy định lựa chọn/ bầu trưởng CLB

 • Trưởng CLB là người trong CLB bầu ra (từ những người được đề cử và tham gia ứng cử).
 • Trưởng CLB được lựa chọn phải là người có lớn hơn 50% số phiếu bầu và là người có số phiếu bầu cao nhất.
 • Trưởng CLB phải được bầu công khai trong một buổi thành lập CLB hợp lệ (theo hướng dẫn thành lập CLB ở trên).
 • Chủ tịch hoặc phó chủ tịch phụ trách phát triển cộng đồng của VFOSSA sẽ phê duyệt trưởng CLBsau khi xem xét kết quả bầu trưởng CLB.

Trách nhiệm và nghĩa vụ của trưởng CLB

 • Trưởng CLB là người đại diện CLB, phụ trách việc tổ chức các buổi offline (liên lạc với Thường vụ VFOSSA lên chương trình, phân công công việc, gửi đăng ký và báo cáo hoạt động cho Thường vụ VFOSSA…)
 • Là đầu mối giữ liên lạc với các thành viên trong CLB.
 • Hỗ trợ hoạt động cho các CLB trực thuộc.
 • Giải quyết các khiếu nại của các thành viên.
 • Lên kế hoạch, Phối hợp với nhà trường và VFOSSA tổ chức các chương trình xê-mi-na, thi tìm hiểu PMTDNM, tạo các sân chơi bổ ích và hấp dẫn SV và học sinh đến với PMTDNM (MHST, OLP FOSS, …)

Quy chế thay thế trưởng CLB

 • Trưởng CLB không thể tiếp tục công việc thì phải đề cử một người thay thế mình với nhà trường và thông báo cho Thường vụ VFOSSA để nhà trường hoặc VFOSSA cử người tạm thời điều hành các hoạt động của CLB dưới tư cách người đại diện CLB.
 • Người đại diện CLB được nhà trường và Thường vụ VFOSSA (trong trường hợp CLB chưa có sự bảo trợ của nhà trường) phê duyệt hoặc chỉ định sẽ thay thế trưởng CLB để tổ chức điều hành CLB.
 • Việc bầu lại trưởng CLB phải thực hiện ngay trong sự kiện gần nhất và tuân thủ quy định bầu trưởng CLB.
 • Trưởng CLB vi phạm các quy định hoặc làm ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, không tham gia hoạt động điều hành CLB, không tổ chức các hoạt động định kỳ… có thể bị thay thế bởi đề xuất từ chính các thành viên trong CLB, nhà trường hoặc Thường vụ VFOSSA.

Quy chế tổ chức sự kiện của CLB

Tổ chức sự kiện offline (các chương trình xê-mi-na, thi tìm hiểu PMTDNM, tạo các sân chơi bổ ích và hấp dẫn SV và học sinh đến với PMTDNM (MHST, OLP FOSS, …)) là hoạt động chính của CLB, buổi offline chuẩn phải có đăng ký và phê duyệt của Thường vụ VFOSSA và sau buổi offline phải có báo cáo tổng kết bằng bài viết kèm hình ảnh.

Việc offline tổ chức trên cơ sở CLB tự túc về kinh phí (thông qua đóng góp của thành viên, hỗ trợ của nhà trường, hỗ trợ của VFOSSA hoặc qua kêu gọi tài trợ).

Đăng ký offline

 • Trước khi tổ chức offline người đại diện CLB hoặc trưởng CLB phải đăng ký với Thường vụ VFOSSA để:
  • Thường vụ VFOSSA hướng dẫn và hỗ trợ công tác tổ chức.
  • Thường vụ VFOSSA hỗ trợ công tác truyền thông.
  • Cử diễn giả từ quản trị viên hoặc đội code (tùy sự kiện).
  • Cách hỗ trợ khác (nếu có).
 • Việc offline chỉ được phép thông báo chính thức lên các kênh truyền thông sau khi có phê duyệt từ Thường vụ VFOSSA.
 • Thường vụ VFOSSA sau khi tiếp nhận đăng ký offline thì phải có ý kiến phê duyệt hoặc từ chối (kèm theo lý do).
 • Chương trình offline được phê duyệt sẽ được Thường vụ VFOSSA giúp tạo Event trên Facebook group hoặc Fanpage, được thông báo rộng rãi qua mailing list, forum, portal…
 • VFOSSA sẽ là đơn vị bảo trợ sự kiện (được sử dụng logo, hình ảnh của NukeViet).

Mẫu đăng ký offline

 • Các thông tin đăng ký offline thành lập CLB bao gồm:
  • Chủ đề offline: … (ví dụ: Offline thành lập CLB PMNM trường…)
  • Thời gian: ngày … từ … h - đến … h
  • Địa điểm: …
  • Nội dung Offline: … (liệt kê gạch đầu dòng các nội dung offline, Nếu buổi offline có việc thành lập CLB thì tên và nội dung buổi offline phải có thông tin này).
  • Thông tin người phụ trách:
   • Họ và tên:
   • Điện thoại:
   • Email:
  • Link đăng ký hoặc hướng dẫn đăng ký (nếu có).
  • Các hướng dẫn tham gia khác, ví dụ: chi phí tham dự, quy định về trang phục, hướng dẫn theo dõi và thảo luận online… (nếu có).
 • Các thông tin đăng ký offline sinh hoạt định kỳ và các sự kiện khác (đào tạo, tập huấn…) bao gồm:
  • Chủ đề offline: … (ví dụ: Offline chủ đề ABC, Offline thảo luận về phiên bản mới Fedora, Offline test NukeViet 4.0…)
  • Thời gian: ngày … từ … h - đến … h
  • Địa điểm: …
  • Nội dung Offline: … (liệt kê gạch đầu dòng các nội dung offline, người trình bày và profile của người trình bày).
  • Thông tin trưởng CLB:
   • Họ và tên:
   • Điện thoại:
   • Email:
  • Link đăng ký hoặc hướng dẫn đăng ký (nếu có).
  • Các hướng dẫn tham gia khác, ví dụ: chi phí tham dự, quy định về trang phục, hướng dẫn theo dõi và thảo luận online… (nếu có).

Báo cáo kết quả offline

Các nội dung cần báo cáo gồm:

 • Bài viết tổng kết/ tường thuật chương trình offline kèm theo ảnh chụp gửi Thường vụ VFOSSA để đăng tải lên các kênh truyền thông của VFOSSA sau khi kết thúc (Ảnh và bài viết sẽ đưa vào Event trên Facebook group hoặc Fanpage, được thông báo rộng rãi qua mailing list, forum, portal…).
 • Danh sách những người đăng ký và những người tham gia buổi offline.
 • Kết quả bầu chọn trưởng CLB (nếu có nội dung bầu chọn).

Quy chế hoạt động của CLB

Quy chế hoạt động

 • CLB VFOSSSA tại các trường hoạt động tuân thủ theo quy định của VFOSSA, nhằm phổ biến PMNM và phát triển cộng đồng PMNM tại các trường, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng PMNM.

Quy chế hoạt động riêng

 • CLB có thể xây dựng quy chế hoạt động riêng cho mình nhưng không được trái với quy chế này và các quy định chung của VFOSSA.
 • Quy chế của CLB (nếu có) phải được đưa lên wiki này theo tên CLB đã đăng ký. Đường link khởi tạo CLB là: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:group:ten-nhom

Giải quyết khiếu nại về CLB

Thành viên gửi khiếu nại về CLB mình tham gia cho trưởng CLB, trường hợp trưởng CLB không giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng thì thành viên có thể gửi lên Thường vụ VFOSSA để được giải quyết.

Danh sách các CLB

STT Tên CLB Ngày đăng ký Ngày chính thức thành lập Lần offline cuối cùng Tình trạng Ghi chú
1

Nguồn tham khảo

guidelines/group.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/03/17 03:40 bởi thehung