User Tools

Site Tools


mhst:ideas:mhst2014

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mhst:ideas:mhst2014 [2014/05/16 02:45]
nukeviet [Công ty VINADES]
mhst:ideas:mhst2014 [2014/09/05 10:26]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== Danh sách ý tưởng MHST FOSS 2014 ====== 
-Đây là trang Wiki danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2014.  
  
-Mọi ý tưởng phát triển PMNM phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều được BTC thẩm định và công bố. 
- 
-Chủ đề trọng tâm của MHST 2014 là  "​**Phát triển ứng dụng PMNM cho nền tảng Di động**"​ (//FOSS Mobil Apps Developpment//​). Hệ điều hành khuyến nghị bao gồm nhưng không giới hạn trong: ​ 
-  * Android, 
-  * Firefox OS 
-  * iOS,  
-  * Windows Phone. 
- 
-Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố. Một số ý tưởng còn đang tiếp tục được hoàn thiện: 
- 
-===== Đại học Bách Khoa Hà Nội ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​maas|Tham gia phát triển dự án MNM OpenStack Sahara: phát triển dịch vụ Mahout-as-a-Service]] 
- 
-===== Lạc Tiên - Đại học Hoa sen (Tp Hồ Chí Minh) ===== 
- 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​lactien01|Plugins hỗ trợ backup dữ liệu cho hệ thống Bareos]] 
- 
-===== Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhcn01|Trò chơi lái xe mô phỏng giao thông Việt Nam]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhcn02|Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC: chỉnh sửa edx với các chức năng phù hợp cho Việt Nam]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhcn03|MẠNG XÃ HỘI GIAO THÔNG (Transport Social Network)]] 
- 
-=====  EcoIT ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit01|Xây dựng mạng xã hội chia sẻ và kết nối bạn bè và gia đình]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit02|e-Maketing trên mobile]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit03|Ứng dụng tra cứu và chỉ đường trên ôtô]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit04|Ứng dụng OTT miễn phí trên mobile]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​ecoit05|Ứng dụng đặt lịch hẹn với bạn bè trên mobile]] 
- 
-===== eXo Platform SEA ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo01|Mobile app: Công cụ quản lý/phân phối công việc hiệu quả dành cho cá nhân và nhóm cộng tác]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo02|Sử dụng NOSQL thay thế cho eXo JCR storage, lưu các Activity và thực hiện query]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​exo03|Phát triển add-ons hoặc extensions trong eXo Platform]] 
- 
-===== MWORK ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork01|Xây dựng Android launcher dành cho người Việt]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork02|Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : phần mềm tiết kiệm pin (Battery Saver)]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork03|Phần mềm chia sẻ ứng dụng, video, ảnh cho android]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​mwork04|Xây dựng phần mềm tiện ích cho Android : Mobile Security]] 
- 
-===== Đại học Đại Nam - D&L ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhdn01|Xây dựng ứng dụng giao diện OPAC trên Adroid để tra cứu hệ thống thư viện KOHA]] 
- 
-===== Linux Cần Thơ  ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vietlug01|Mở rộng tính năng cho ứng dụng ghi chú Zim (http://​zim-wiki.org/​)]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vietlug02|Ứng dụng tập viết chữ cho nền tảng di động dựa trên Qt (non-Android)]] 
- 
-===== NetNam ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​netnam01|IPv6 Tool và Knowledge (app for android)]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​netnam02|Ứng dụng mobile monitor check status của server/​dịch vụ mạng và cảnh báo và cấu hình]] 
- 
-===== Viện Đại học Mở Hà Nội ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhm01|Car Parking map]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhm02|Phần mềm hỗ trợ tìm nhà trọ]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhm03|Game tiếng Anh cho trẻ em]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhm04|Ứng dụng tiện ích: Tìm người thân < Find Your Friend >]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​dhm05|Lưu thao tác trên máy < Touch Remember >]] 
- 
-===== Công ty VINADES ===== 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vinades01|Phần mềm quản lý bán hàng trên mobile kết nối với website bán hàng]] 
-  - [[mhst:​ideas:​mhst2014:​vinades02|Gói web điển hình cung cấp dịch vụ đại trà cho hàng ngàn doanh nghiệp/​người dùng thông qua NukeViet SaaS]] 
mhst/ideas/mhst2014.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/05 10:26 (external edit)