Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2014

Danh sách ý tưởng MHST FOSS 2014

Đây là trang Wiki danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2014.

Mọi ý tưởng phát triển PMNM phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều được Ban Tổ Chức thẩm định và công bố.

Chủ đề trọng tâm của MHST 2014 là “Phát triển ứng dụng PMNM cho nền tảng Di động” (FOSS Mobile Apps Developpment). Hệ điều hành khuyến nghị bao gồm nhưng không giới hạn trong:

  • Android,
  • Firefox OS
  • iOS,
  • Windows Phone.

Dưới đây là danh sách các ý tưởng mà BTC đã nhận được và đồng ý công bố.

Danh sách ý tưởng BTC đã nhận được hồ sơ đăng ký và số lượng hồ sơ đăng ký cho mỗi ý tưởng cho đến hết ngày 1/6/2014 đươc công bố tại https://www.facebook.com/MuaHeSangTao/posts/632265656847964

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Công ty Lạc Tiên - Đại học Hoa sen (Tp Hồ Chí Minh)

Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội

Công ty EcoIT

Công ty eXo Platform SEA

Công ty MWORK

Đại học Đại Nam - Công ty D&L

Linux Cần Thơ

Công ty NetNam

Viện Đại học Mở Hà Nội

Công ty VINADES

Hội Sinh viên Việt Nam

Công ty Thái Sơn Việt Nam

Nhóm Không gian Cộng đồng

mhst/ideas/mhst2014.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1