Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Trang này sẽ cập nhật các dữ liệu liên quan đến cuộc thi Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (gọi tắt là Mùa hè sáng tạo hoặc MHST-FOSS).

Các tài liệu sẽ được cập nhật gồm có:

Hướng dẫn:

 • Các bài viết đặt trong thư mục mhst, bằng cách gõ đường dẫn: http://wiki.vfossa.vn/mhst:Ten_bai_viet
 • Tên bài viết là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt.
 • Các ý tưởng cho cuộc thi gồm các bài sau:
  1. .
  2. .
  3. .

Hướng dẫn:

 • Các ý tưởng đặt trong thư mục mhst:ideas, bằng cách gõ đường dẫn: http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:Ten_bai_viet
 • Tên ý tưởng là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt.
mhst.1332499877.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 (sửa đổi bên ngoài)