User Tools

Site Tools


quychehoivien:bieumau:thuphanhoiungvien

Mẫu thư trả lời ứng viên

Hướng dẫn: Mẫu này sử dụng chung cho cả ứng viên cá nhân và tập thể.

Mẫu thư hướng dẫn thủ tục đăng ký hội viên

Khi có tổ chức, cá nhân hỏi thủ tục đăng ký hội viên, ban thư ký gửi email hướng dẫn theo mẫu sau:

mauthu-huongdandangkyhoivien-vfossa.txt
Kính gửi ...
 
Theo điều lệ, CLB phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) có các thành viên là pháp nhân và thể nhân, tự nguyện, tán thành tôn chỉ mục đích, tuân thủ Điều lệ, không bị luật pháp hạn chế, đạt tiêu chuẩn và được BCH công nhận, hoàn thành tốt các hoạt động tham gia dưới danh nghĩa VFOSSA.
 
Đăng ký gia nhập VFOSSA nếu có ít nhất một thành viên VFOSSA giới thiệu và bảo đảm sẽ giúp thủ tục kết nạp được tiến hành nhanh hơn. Ứng viên đăng ký trực tuyến theo mẫu của CLB. Ban Thư ký có trách nhiệm kiểm tra thông tin do ứng viên cung cấp và báo cáo cho BCH phê duyệt. Quyết định kết nạp (hay từ chối) sẽ được gửi lại cho ứng viên qua email trong thời hạn 1 tuần sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh.
 
Điều lệ: http://vfossa.vn/vi/download/vfossa/Dieu-le-VFOSSA-2014-Ban-chinh-thuc/
Quy chế hội viên: http://wiki.vfossa.vn/quychehoivien
 
Các bước đăng ký như sau:
- Tải file về: http://wiki.vfossa.vn/_media/quychehoivien:phuluc.odt
- Chọn bồ hồ sơ đăng ký tương ứng với hình thức hội viên bạn muốn tham gia.
- Gửi hồ sơ đến địa chỉ hòm thư điện tử thuky@vfossa.vn
 
Xem thêm hướng dẫn đầy đủ ở đây: http://vfossa.vn/vi/about/tham-gia-vfossa/
 
Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, anh chị đừng ngại liên hệ lại theo thông tin dưới đây để được giúp đỡ:
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam
Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)
 
Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng VAIP)
Tel: +84-4-38211725
Fax: +84-4-38211708
Website: http://vfossa.vn
Email: thuky@vfossa.vn
 
Trân trọng!

Trường hợp hồ sơ ứng viên chưa đầy đủ

Nếu hồ sơ ứng viên chưa đầy đủ thông tin hoặc sai biểu mẫu quy định trong Qui chế Hội viên VFOSSA thì cần gửi thư yêu cầu bổ sung trước khi chuyển cho Thường Vụ (thuongvu@lists.vfossa.vn) phê duyệt. Mẫu thư như sau:

mauthu-phanhoiungvienbosungthongtin.txt
Kính gửi...
 
Ban thư ký Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) đã nhận được thư của anh/ chị. Tuy nhiên hồ sơ của anh chị chưa đạt yêu cầu ở các điểm sau:
1. ...
2. ...
3. ...
 
Anh/ chị vui lòng bổ sung hồ sơ và gửi lại để ban thư ký chuyển cho thường vụ VFOSSA phê duyệt.
 
Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, anh chị đừng ngại liên hệ lại theo thông tin dưới đây để được giúp đỡ:
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam
Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)
 
Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng VAIP)
Tel: +84-4-38211725
Fax: +84-4-38211708
Website: http://vfossa.vn
Email: thuky@vfossa.vn
 
Xin cảm ơn anh/ chị đã quan tâm gia nhập VFOSSA. Sự tham gia nhiệt tình của các anh/ chị với VFOSSA là cơ sở để giúp cho phần mềm nguồn mở Việt Nam trở lên lớn mạnh. 
 
Trân trọng!

Trường hợp hồ sơ ứng viên đã đầy đủ

Ứng viên không có người giới thiệu

Nếu hồ sơ ứng viên đã đầy đủ nhưng chưa có người giới thiệu thì cần chuyển cho chủ tịch và phó chủ tịch phụ trách hội viên để cử người thẩm định tư cách hội viên trước khi chuyển cho thường vụ phê duyệt.

Mẫu thư trả lời cho ứng viên khi đó như sau:

mauthu-phanhoiungvien1.txt
Kính gửi...
 
Ban thư ký Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) đã nhận được hồ sơ của anh/ chị. Vì anh/ chị chưa có người giới thiệu, VFOSSA sẽ cử người thẩm tra tư cách của doanh nghiệp các anh chị. Chúng tôi sẽ báo lại lịch làm việc với cá anh/ chị sau khi bố trí được người thẩm tra.
 
Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, anh chị đừng ngại liên hệ lại theo thông tin dưới đây để được giúp đỡ:
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam
Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)
 
Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng VAIP)
Tel: +84-4-38211725
Fax: +84-4-38211708
Website: http://vfossa.vn
Email: thuky@vfossa.vn
 
Xin cảm ơn anh/ chị đã quan tâm gia nhập VFOSSA. Sự tham gia nhiệt tình của các anh/ chị với VFOSSA là cơ sở để giúp cho phần mềm nguồn mở Việt Nam trở lên lớn mạnh. 
 
Trân trọng!

Ứng viên có người giới thiệu

Nếu hồ sơ ứng viên đã đầy đủ và có cả người giới thiệu thì cần xác nhận lại với người giới thiệu. SAu khi người giới thiệu xác nhận. Ban thư ký gửi thư trả lời cho ứng viên như sau:

mauthu-phanhoiungvien2.txt
Kính gửi...
 
Ban thư ký Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) đã nhận được hồ sơ của anh/ chị. Hồ sơ của anh chị đã đầy đủ và sẽ được chuyển đến Thường Vụ của VFOSSA phê duyệt. Chúng tôi sẽ gửi kết quả đến anh/chị trong vòng 7 ngày kể từ ngày hôm nay.
 
Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, anh chị đừng ngại liên hệ lại theo thông tin dưới đây để được giúp đỡ:
CLB Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam
Vietnam Free & Open Source Association (VFOSSA)
 
Địa chỉ: Tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội (Bên trong khu văn phòng VAIP)
Tel: +84-4-38211725
Fax: +84-4-38211708
Website: http://vfossa.vn
Email: thuky@vfossa.vn
 
Xin cảm ơn anh/ chị đã quan tâm gia nhập VFOSSA. Sự tham gia nhiệt tình của các anh/ chị với VFOSSA là cơ sở để giúp cho phần mềm nguồn mở Việt Nam trở lên lớn mạnh. 
 
Trân trọng!
quychehoivien/bieumau/thuphanhoiungvien.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/08/06 07:33 do thehung