Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhstolpfoss2014

<Đang tạo>

Trang này cho liên kết đến tất cả tài liệu liên quan đến cuộc thi Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở (gọi tắt là Mùa hè sáng tạo hoặc MHST-FOSS).

Qui chế cuộc thi

Ý tưởng

Tài trợ

Hướng dẫn

Hướng dẫn viết bài trong thư mục này

  • Các bài viết đặt trong thư mục mhst, bằng cách gõ đường dẫn: http://wiki.vfossa.vn/mhst:Ten_bai_viet
  • Tên bài viết là tiếng Anh hoặc tiếng Việt không dấu, không sử dụng ký tự đặc biệt.
  • Để đăng bài trên wiki, bạn cần đăng nhập trước
  • Tạo một đường dẫn mới để soạn thảo tài liệu mới.
mhstolpfoss2014.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1