Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mhst:ideas:mhst2013

Danh sách ý tưởng MHST FOSS 2013

Dưới đây là danh sách các ý tưởng cho cuộc thi Mùa hè sáng tạo 2013. Để xem trạng thái triển khai của các dự án, vui lòng xem trang Trạng thái triển khai

FPT Aptech - Moodle

EcoIT - Alfresco, Liferay

NukeViet

Nhóm Không gian Cộng đồng (tại iWay)

VietLUG/HanoiLUG

Lạc Tiên

- Hỗ trợ cấu hình tự động từ xa trên các thiết bị mạng http://lactien.wikispaces.com/Home

DTT/Netnam

Tâm Việt

eXo Platform - GateIn Portal extensions

Đại học Bách Khoa Hà Nội

MOOCVN

mhst/ideas/mhst2013.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/05 03:26 bởi 127.0.0.1